נקברו ב כד לחודש כסלו

מסננים

טובע

By |2018-02-08T21:39:31+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

פנ האשה הצנועה והחסודה בת גדולים מרת טובע בת הרב בן ציון מוועקסנה נלבע יום ג' כד כסליו שנת תרמ"ז תנצבה

פנחס זעליג ברגר

By |2018-02-09T09:53:56+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבני הנכבד והמופלג בתוי"ט רודף צדקה וחסד מו"ה פנחס זעליג בן מו"ה שמואל ז"ל ברגר פזר נתן לאביונים נחומין יערפו עלי ליבותם כטללים חכם לב בחכמת התורה ישכיל סמך למוסדות תורה בשמחה וגיל זכר מעשיו מפואר מפי מכיריו עמוד ק"ק מישקולץ עיר מגוריו לכל אדם הסביר במאור פניו ירא שמים מעודו תמים ועניו גולה למקום תורה נערץ בפי מוריו בניו חנך לתורה ויראת שמים רבות יגע בדברי אלוקים חיים גומל חסד מהונו מפזר לרוב ראש וראשון לכל דבר טוב של"ח בש"ט ליל ה' כ"ד כסלו התש"ל תנצב"ה

יוסף דוד אמזלג

By |2018-02-05T22:41:49+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

מ'ק וי להאי שופרא דבלי בארעא פועל צדק לכל דיירי ארעא מחזיק לחכימין ומדעא ירא' אלקים וסר מרע כהר יוסף דוד אמזלג נ'ע ס..ק למתיבתא דרקיא יום כד לחו' כסליו ש' התרח תנצבה

שלום פוזנר

By |2018-02-05T09:40:22+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו עטרת ראשנו זקן השלוחים התמים הרב שלום בן ר' יצחק זלמן וסוניא ע"ה פוזנר תלמיד ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש חסיד בטל כולו לרבותינו נשיאנו ובשליחותם ניהל ישיבת אחי תמימים בפיטסבורג במשך מ"ה שנים והעמיד קהילה לתפארת ותלמידים הרבה דוגמא חיה לצאצאיו זכה לראות בנים נכדים ונינים שלוחים עליו אמר הרבי ריו"ץ "שלום איז מיינער" נולד י"ב מרחשון תרס"ב נפטר כ"ד כסלו תשנ"ה תנצב"ה

אליהו איעבי

By |2018-02-05T09:58:08+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

בת ציון מייללת תאנייא ואניה על אח אני בוכיה ווי להאי שולא דבלי בארעא זעיר יומיא. עודנו באבו רך בשנים אייל לעלמ. ויעל אליהו בת ירושלם על בגון דאראוי לאחים אספדא קובע עתים לתורה בכו בכו להולך בלא בנים מר ונאנח לו יעדה מעת לעת המפקיד לפקידה ויליך אליהו הנפ' בקציו'ש המנוח אליהו איעבי זל מ'ך יום ד'ך כסליו התרכז

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט