נקברו ב כג לחודש תמוז

מסננים

יוסף דוד זאב

By |2018-02-08T21:31:59+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האברך היקר מיקירי ירושלם המופלג והותיר עמל בתורה ויראה טהורה בהצנע יליד הקודש מו"ה יוסף דוד זאב ז"ל בן הצדיק הר"ג מונהר"ז חרל"פ זצ"ל ע"ו תראב בכל לב כי נקטף בימי עלומיו בן כ"ה שנה נפטר בשם טוב כ"ג תמוז תרס"ב ת'נ'צ'ב'ה

נפתלי קליין לויפער

By |2018-02-09T09:40:40+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הגה"צ ר' נפתלי קליין לויפער זצ"ל אבד"ק וואליע מיכאווע ורב דביהמ"ד קהל חסידים בבורו פארק - פ"נ הרב הרה"ג חכם לב ואמיץ רוח בהצלת נפשות מישראל בימי השואה אוהב הבריות ומקרבן לתורה מוה נפתלי קליין לויפער זצל אבדק"ק וואליע מיכאווע ורב דביהמ"ד קהל חסידים בבורו פארק בן הרה"צ הקדוש משה מנחם זצוק"ל הי"ד אדמו"ר מנדבורנא בדעברעצין ונצר הגאונים הקדושים זי"ע ר' מרדכי'לע מנדבורנא ר' מאיר הגדול מפרעמישלאן בעל הנועם אלימלך מליזענסק בעל ההפלאה ור' נפתלי מראפשיץ זצללה"ה נפטר בירושלים ביום כ"ג תמוז ש' תשל"ט ת'נ'צ'ב'ה'

אסתר לב

By |2018-02-09T08:56:03+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה אשת חיל עטרת בעלה מרת אסתר לב ע"ה בת הרה"ח ר' ברוך בנימין זאב וויינשטאק זצ"ל אשת הרה"ח ר' מנחם מנדל לב זצ"ל נלב"ע כ"ג תמוז תשמ"ז

שלמה זלמן פרוש

By |2019-08-04T16:37:19+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

בני ציון במרי בכו על האי שופרא דבלע כארעא הרב המפורסם לגומל חסד ועוסק בצרכי ציבור כל ימיו באמונה יר'א מיקירי ירושלם מו'הר'ר' שלמה זלמן בהרב הצדיק מו'הר'ר נפתלי צבי פרוש זצ'ל נלבע כ'ג תמוז תרנה ת'נ'צ'ב'ה'

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט