נקברו ב כג לחודש שבט

מסננים

יפה אסתר קולדנוף

By |2018-02-08T19:26:59+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה אמי סבתינו היקרה והאצילה הצדקת הכשרה והנדיבה גומלת חסד רודפת שלום רבת מעשים ופעלים מלאה מצוות כרימון מרת יפה (אסתר) קולדנוף ז"ל בת שירין אמון שלום ואהרן קלנטרוף ז"ל נפטרה כ"ג שבט תשל"ט בשיבה [...]

חיים אלישע רז

By |2018-02-08T18:59:56+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

אשרי איש ירא את ה' במצותיו חפץ מאד פ"נ בעלי ואבינו היקר עטרת ראשינו הצדיק והעניו אוהב צדקה וחסד חכם חיים אלישע רז זצ"ל בן בת-שבע השיב את נשמתו הטהורה לבוראו בכ"ג שבט תשל"ב תנצב"ה [...]

ירמיה וועבר

By |2018-02-05T21:24:16+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

אבן מקיר תזעק על האי שופרה דבלי בארעאפרח חמד נטע שעשועים האברך חו'ב החסיד תמים משים לילות כימים בתוי' מו'ה ירמיה' ב'ר בן ציון וועבר נ'י נכד ה'ג מאדא והגאון מקאמארן והגאון האדיר ברוך טעם והגה'ק ה'ר שמעלקא זצ'ל מגזע הב'ח נ'ע כ'ג שבט תרס'ט בעשרים לחיו ת'נ'צ'ב'ה

רישא ציבין

By |2018-02-05T10:41:19+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה טובת הלב רבת החסד והפעלים מרת רישא ציבין ע"ה בת הר"ר משה ניסן ז"ל מכפר חב"ד אשת הר"ר מרדכי ב"ר זלמן אליהו ז"ל נפטרה כ"ג שבט תשל"ט ת'נ'צ'ב'ה' - למזכרת בנה נחום ז"ל אשר נפטר בגולת רוסיה ונקבר שם

שלום לא ידוע

By |2018-02-05T18:15:25+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

והמר עליו מהמר על הבכור הגל גה לב ימוגה כי קובר הלום הבחור שלום בן חי שנה הארץ לו חופה הוי ירעימו הורים וישבתו שרים רננה מביתם כי גו בנם סף תם כג שבט עלה נפשט וב'א' ש'מש'ו תנ'צבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט