נקברו ב כג לחודש ניסן

מסננים

איטא חיה

By |2018-02-08T22:52:47+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

לזכר עולם מצבה על קברתה היא מצבת קברת אשה ממרת איטא חיי' בת ר' יעקב מעיר סובאלק ויהי' חקקי בסלע תודתי למחזיר נשמות לפגרים מתים אשר זיכני לחצוב לי קבר משכן לי אשר כריתי לי בחיים חיותי ואני נאספתי אל עמי ש' תרנ"ו נ' כ"ג ניסן הק'צותי עם הצדיקים והצדיקות השוכבים מנוחתם פה ותעמדו לגורלם לקץ הימין

יוסף בן-דיין

By |2018-02-09T06:18:20+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

פה נטמן איש תם וישר שנשא ונתן באמונה רחים ומוקיר רבנן רודף צדקה וחסד אשרי משכיל אל דל ר' יוסף בן-דיין ז"ל Jose Bendayan נלב"ע ביום המר כ"ג ניסן לסדר אחרי מות שנת תשנ"ז 30.4.1997 תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט