נקברו ב כג לחודש טבת

מסננים

ברוך ברמן

By |2018-02-08T10:04:10+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"ט בעלי אבי וסבנו האהוב ר' ברוך ברמן ב"ר יהושע הלוי ז"ל בן טוב למשפחתו לעמו ולארצו ענו נאור ומצניע לכת שכל בנו אמנון במלחמת השחרור נולד בירושלים י"ג תשרי תרנ"ד נפטר כ"ג טבת תש"מ תנצב"ה

ברוך ברמן

By |2018-02-05T18:48:04+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"ט בעלי אבי וסבנו האהוב ר' ברוך ברמן ב"ר יהושע הלוי ז"ל בן טוב למשפחתו לעמו ולארצו ענו נאור ומצניע לכת שכל בנו אמנון במלחמת השחרור נולד בירושלים י"ג תשרי תרנ"ד נפטר כ"ג טבת תש"מ תנצב"ה

גדליה אהרן רבינוביץ

By |2018-02-08T19:28:17+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב גדליה אהרן רבינוביץ זצ"ל בן הרה"צ רבי פנחס מקנטיקוזיבה זצוקללה"ה נין ונכד לאדמורי"ם הצדיקים מגזע ליניץ, אפטא, ברדיטשוב, בעל התניא וטשערנוביל שימש ברבנות בעיר תל-אביב למעלה ממ"ו שנה נלב"ע ביום שבת קודש פרשת שמות כ"ג טבת תשמ"ג תנצב"ה

יוסף נחמני

By |2018-02-08T16:24:27+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה פ' נ' בעלי אבינו וסבנו היקר החכם הכשר החסיד וירא ה' רב פעלים רודף צדקה וחסד משכים ומעריב בבתי-הכנסת רבי יוסף נחמני בן עליה זצ"ל נלב"ע ביום ה' כ"ג בטבת תש"ל תנצב"ה [...]

יונה משה נבון

By |2018-02-08T14:58:52+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

מ'ק וי לארעא קדישא דישראל דחסרה גברא רבא נברשתא דרהבא ירושלם תתן קולה אל הלקח ארון האלהים עטרת זהב גדולה נפלה עטרת ראשינו מורינו ורבינו הוא הרב הגדול מעוז ומגדול' מר ונאנח עמד בפרץ ירושלם רעיא מהימנא כמהורר יונה משה נבון זלהה נתבקש בישמ ביום כ'ג לחודש טבת מש התרא תנצבה

שמעון ראובן דבורץ

By |2018-02-05T09:59:49+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אבינו וסבנו החשוב יקר הנפש טוב הלב אהוב על הבריות תורת ד' חפצו ובה הגה ושקד קבל יסוריו באהבה ידוע בתפילותיו הזכות והטהורות כשליח צבור נאמן לשולחיו משרידי דור דעה של ישיבות קלם-סלבודקה וחברון הרב שמעון ראובן זצ"ל בן הגאון רבי ישראל זיסל כלב זצוק"ל דבורץ נלב"ע בשם טוב כ"ג טבת תשס"ה תנצב"ה

אברהם גיז

By |2018-02-05T02:34:22+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

מקום מנוחת כבוד איש תם וישר ירא וסר מרע רודף צדקה וחסד מזכה את הרבים משתדל במצות ומ'ע'ט משכים ומעריב בב'כנ' וב'במ'ד עניו צדיק וחסיד נפ' בשט מה'ע כה'ר אברהם בן הרב שמעון גיז זצ'ל ויעל אברהם השמימה במבחר ימיו ושנותיו ביום ש'ב'ק כ'ג טבת ש' הת'רצ'ה תנ'צב'ה

יאודה הכהן

By |2017-01-29T15:20:38+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|Tags: |

מ'ק קול יללה וקול שבר איש צ..מר .. קול בכי נשמע האי... המתחסד עם קונו .. כמוהרר יאודה הכהן זל נתבקש בישיבה של מעלה ביום כג לח טבת ש תרכא תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט