נקברו ב כג לחודש אייר

מסננים

#/

By |2018-02-08T20:27:30+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ ואישתו הצדקנית מרת חי' ליבה בת ר' יוסף ז"ל הולכת תמים ופועלת בצדק נפטרה בירושלים כ"ג אייר תרס"ד

חוה חיה צציק

By |2018-03-14T13:33:06+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ בת ציון יקרה האשה הצדקנית והכשרה יהללו בשערים מעשיה מרת חוה חיה נ"ע בת הרב ר' שמואל שורץ ז"ל אשת יבלח"ט הר"ר אברהם חיים שליט"א צ'צ'יק נלב"ע ביום כ"ג אייר תשל"א תנצב"ה

By |2018-02-09T01:47:31+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פה נקברה אמנו היקרה האשה הכשרה רודפת צדקה וחסד רחל פירו בת הרב רבי משה ולאה זצל אלמנת שבתי בן פירו זל שנפטרה בחוץ לארץ יב טבת תרפג נלבע כג אייר תשז

רפאל שניאור זלמן ובר

By |2018-02-05T21:10:31+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ גאון וצדיק חסיד ועניו מהור"ר רפאל שניאור זלמן בהרה"ג ר' פינחס ליבוש ובר זצ"ל ראש ישיבת פרשבורג ירושלים ת"ו עמל ויגע בתורה חידש חדושים בהלכה ובאגדה מופלג בתורה וגדול במעשים וביראת שמים שימש גדולי הדור העמיד תלמידים הרבה נפטר בשם טוב ביום כ"ג אייר תשכ"ט תנצב"ה

שפרינצא וינברג וינברג

By |2018-02-05T13:55:16+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ מרת שפרינצא וינברג ע"ה בת ר' שמחה ז"ל שכל טוב חתן חן פיה פתחה בחכמה רודפת צדקה וחסד יראת ה' היא תתהלל נאה דורשת ונאה מקיימת צדקת ה' עשתה אמת היתה בפיה נלב"ע כ"ג אייר תשנ"ב תנצבה

מאיר עובדיה

By |2018-02-05T06:02:29+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

עד הגל הזה ועדה המצבה כי תחתיה נטמן ונחבה המר ונאנח ומכל טוב נזנח הרב הכולל בנ'ש'ק מתעסק בקדשים כמוהר מאיר עובדיה זל והיתה מנוחתו כבוד ביום כג לחדש אייר ש' תרחם לפק תנצבה

חיים משה לא ידוע

By |2017-01-29T15:33:29+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|Tags: |

ציון במרר תבכה וירוש תתן קולה ווי להראץ דאזלא כי המר שרי מר ממותי ציון במספר ספדו ספדיא תאניח אנייה יונה פנה ויחי לפנינה והלך לחצרמות ציון וירושלים הקדשה היא בעינים בכו בכו בכי לדורות וחלחלה בכל מרנים כי נבלע כף מות ציון ששמם ... שומה שמים עטראי קא בכינא בי נפקד ממנו איש רב טוב לביתו ר' עמד בפרץ ירוש' פקירא בגו צדיקיא הרב ה'ר חיים משה ב' יצחק ישראל ז'ל מ'ך יום כג אייר ש' תרפג תנצבה

מנחם מענדל קובלנוב

By |2017-01-01T14:57:18+02:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר ירא אלקים אהוב על הבריות ר' ד"ר מנחם מענדל ב"ר אליעזר ז"ל קובלנוב מעיר נעוול ולנינגרד עמד בניסיונות בגלותו במסירות נפש זכה לשמש את הגה"ח המקובל הרב לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל אביו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע נלב"ע ביום כ"ג באייר ה'תשנ"ט תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט