נקברו ב כב לחודש סיון

מסננים

רפאל משה רודריק

By |2018-02-09T05:48:09+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

מצבת קבורה לנצח שמורה לאוהב התורה הובא במערה .איש הירא את דבר ... ביסורין קשים .. נפטר בש'ט מן העולם רפאל משה רודריק נע ועלה לשמימה ביום כב לחדש סיון משנת תרנא תנצבה תישב ע'ית קירקיסייא יעא

זרח אפרים אפשטיין

By |2018-02-05T23:20:48+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

לזכר עולם יהיה צדיק פ"נ הרב הגאון אוצר צורה ויראה איש חי רב פעלים שקדן נפלא ר' זרח אפרים בהרב ר' ישעיהו אפשטיין ז"ל מנהל ישיבת תורת חיים נלב"ע ביום כ"ב סיון תרצ"א ת'נ'צ'ב'ה'

יוסף גאלדבערג

By |2017-01-01T14:46:01+02:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"ג הרה"ח התמים ר' יוסף בן ר' יעקב קאפיל ז"ל גאלדבערג ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש צרפת למד והרביץ תורה במס"נ והעמיד תלמידים הרבה במשך כיובל שנים ברוסיא ובצרפת נלב"ע כ"ב סיון תשמ"ה תנצב"ה הי' מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נבג"מ ויבלח"ט לכ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט