נקברו ב כב לחודש טבת

מסננים

אהובה ליבעמן

By |2018-02-05T22:01:00+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ ילידת ירושלים עיה"ק עסקה בחסד ובצדקה רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה מרת אהובה ליבעמן ז"ל בת ישראל בנימין לובטקין ז"ל נלב"ע כ"ב טבת תשנ"ו תנצב"ה

עלקא אייכלר

By |2018-02-09T09:57:01+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה מרת עלקא ע"ה בת ר' שלמה שמואל ז"ל אייכלר אשת חיל עטרת בעלה אם וסבתא מסורה לילדיה נכדיה ונינה.מחנכת מסורה לילדי ישראל ברוח ישראל סבא ביתה פתוח לרווחה בהכנסת אורחים בסבר פנים יפות הסבירה פניה ועזרה לחולים ונדכאים רדפה צדקה וחסד מצוות ומעשים טובים התפללה בבית מדרש של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש במשך שנים רבות זכתה לראות בנים ובני בנים חסידי חב"ד נפטרה בשם טוב ביום כ"ב טבת ה'תשס"ה תנצבה

לוי יצחק קליגהויפט

By |2018-02-09T04:32:31+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"צ מוהר"ר לוי יצחק זצ"ל קליגהויפט בן הרב מוהר"ר משה זצ"ל נכד הרה"ק מסטרעליסק והרה"ק המגיד מזלאטשוב והרה"ק בעל אוהב ישראל מאפטא זיע"א נלב"ע ביום כ"ב טבת תשמ"א לפ"ק תנצב"ה

מנחם משולם נתן מרגליות

By |2018-02-09T08:44:28+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

החסיד .. מחשובי חסידי ... הר"ר מנחם משולם נתן מרגליות ז"ל בן מוהר"ר יקותיאל זלמן זצ"ל אבד"ק אניפולי נכד להגאונים בעל הסמיכות חכמים ורבי חיים הכהן רפפורט אב"ד דק"ק לבוב זי"ע נלב"ע כ"ב טבת התשד"מ תנצב"ה

ר’ שמעריל שמריהו ברנדריס מהרימלוב בעל ראש פינה

By |2019-09-11T00:03:29+03:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ הרב המאו'ה המפולג אדיק ועניו תם וישר הר'ר שמעריל במ'הו יעקב זצ'קל אב'ד ד'קק רימיליב בהמח חיבירים הרבה ובפרט חיביר גדול ספר ראש פינה על אפעונע ועל כלי נתבקש לישיבה של מעלה ביום כב לח טבת שנת תרטוב לפק

רחל בן ישעיהו

By |2018-02-08T15:13:07+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה פ"נ האשה הצדקת והצנועה שכל חייה היו לשם שמים אמנו היקרה מרת רחל בן ישעיהו ע"ה בת החכם החסיד רבי שמואל חיים זצ"ל נלב"ע כ"ב טבת תשל"ה תנצב"ה [...]

אבנר שלום חלימי

By |2018-02-08T14:42:53+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ השה"ט החכם ונבון רודף צדקה וחסד אבהן ובר אוריין מקודם ש"ץ בבה"כ "דאר רבי מסעוד" בקונצטנטין אלג'יר ואח"כ מנהיג קהילתי בפריז רבי אבנר שלום ב"ר הדומ"ץ מרן הרה"ג ראש גולת קונצטנטין סידי פרג' חלימי זצ"ל נלב"ע ביום כ"ב טבת התדש" [...]

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט