נקברו ב כב לחודש אייר

מסננים

אברהם יצחק יעקב רוזנפלד Avraham Itzchak Yaakov Rosenfeld

By |2017-02-02T17:44:02+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ יליד ירושלים הישר באדם רודף צדקה וחסד אוהב את הבריות ומקרבן לתורה שמש בקודש כרב וש"ץ בלונדון וניו-זילנד גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב הרב אברהם יצחק יעקב בהר"ר נטע גרשון ז"ל רוזנפלד נלב"ע כ"ב אייר תדש"מ תנצב"ה

בן ציון איינהורין

By |2018-02-08T18:55:46+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

ציון לנפש גברא רבא ויקירא משרידי הדור הישן דבוק בלו"נ לצדיקי בית ויזניץ רב פעלים לתורה ולצדקה הרה"ח מוה"ר בן ציון איינהורין ז"ל בהרה"ח ר' נחמן ז"ל מווילחאוויץ - ירושלים נלב"ע ביום ש"ק לסדר אם בחקתי תלכו כ"ב אייר תשמ"ו תנצב"ה

מרים לאה איזיקוביץ

By |2018-02-08T18:33:51+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה מרת מרים לאה איזיקוביץ בת הרה"ח הר"ר חיים דוד ז"ל מרורים וקשים היו חייה רבות רעות רדפוה כל שנותיה יסורים וטלטולים לא נתנו לה מנוח מסכת יסוריה נתמלאה בשואה לא נטשה מסורת בית אביה אמונה תמימה באורח חייה הוריה אחיה ואחיותיה מתו עקה"ש נפטרה בש"ק כ"ב אייר תש"ס תנצב"ה

לאה יהודית גלזר

By |2018-02-09T04:39:03+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה אשה יראת ה' היא תתהלל צופיה הליכות ביתה על אדני האמונה והמצוות קמו בניה ויאשרוה על מסירות נפשה לחינוכם בארץ הדמים וכאן בארץ הקודש לתורה ויראת שמים הרבנית מרת לאה יהודית בת הרב ר' דובערוש זצ"ל גלזר ע"ה אלמנת הרה"ג ר' יואל יהודה גלזר זצ"ל רב שכ' התקוה תל אביב ומלפנים רב דיארמוליניץ ובעיר אודיסה ברוסיה נכדת הגאונים הצדיקים ה"חכם צבי" והגאון ר' דוד צבי אוירבאך אבד"ק שאריגראד והגליל וקרעמניץ ושאר קהלות והגה"ק ר' שלמה לוצקר בעהמ"ח ספר דברת שלמה תלמיד מוהבק וש"ב של המגיד ממעזריטש והרב הגאון ר' יוסף אליעזר ז"ק אבד"ק ווישניוויץ ועוד גאונים וצדיקים זיע"א נלב"ע אור ליום ב' כ"ב אייר תשמ"ח תנצב"ה לזכר עולם אביה הרב הגאון ר' דובערוש בהרה"ג ר' מרדכי ז"ק זצ"ל דומו"ץ דק"ק ווישניוויץ באוקריינא נלב"ע ביום כ"ז כסלו אמה הרבנית חיה בת הרב דוד יצחק ע"ה נלב"ע ביום ט"ו אדר

יעקב לופס

By |2018-02-09T03:40:46+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ ויקח יעקב אבן וירימה מצבה לן יאות למבכי לן יאות למספד על הלקח מאתנו אבינו היקר במבחר ימיו מגזע היחס והמעלה ירא ה' וגומל חסד אוהב התורה ולומדיה מר' יעקב ז"ל בן בדיעה בן הרב המקובל ר' נסים לופס זצ"ל נפ' כ"ב אייר תשל"א תנצב"ה

צבי נתן דוד רבינוביץ

By |2018-05-06T16:46:10+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש נכבד רב מעלות יקר וחביב בנן של קדושים מו"ה ר' צבי נתן דוד ז"ל ראבינאוויטש בן הגה"צ אדמו"ר מוה"ר רבי ברוך יהושע ירחמיאל זצ"ל אב"ד מונקאטש סן פאולו ופתח תקוה נכד וילד שעשועים של הגאון הקדוש רשכבה"ג כ"ק מרן אדמו"ר בעל מנחת אלעזר זיע"א ממונקאטש נפ' כ"ב אייר תשס"ה סבל הרבה יסורים בחייו יחוס נא ה' יתברך עליו ויחוננהו במידת החסד כדכתיב וחונתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם תנצבה שם אמו הרבנית חיה פרימא רבקה שפירא

אליהו דוד הבלין

By |2017-01-02T16:00:15+02:00יום שני,2 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש ישר רודף צדק תמיד עמל בתורה שמח בחלקו ונהנה מיגיע כפיו בעמח"ס ונצדק קודש הרה"ג ר' אליהו דוד זצ"ל הבלין בן הגאון החסיד רבינו שלמה זלמן זצ"ל נולד בחברון כ"ח טבת תרע"ד נפטר כ"ב אייר תשנ"ח תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט