נקברו ב כא לחודש סיון

מסננים

חיים יעקב

By |2018-02-09T00:03:13+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

פ'נ הרב וכו' ר' חיים יעקב שהי' מורה ודאין בכמה קהלות ואחכ בפעה'ק הבן הגאון ר' יצחק מנחם זונדל בהגאון ר' ארי ליב שפירא זצ'ל נלבע כא סיון תרס"ח תנצבה

אלימלך הרצל

By |2018-02-05T13:48:12+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ היקר באדם חסיד וירא שמים בעל מידות תרומיות הזדכך ביסורים רבים וקבלם באהבה ובדומיה הרה"ח רבי אלימלך הרצל זצ"ל בן הרה"ח רבי נפתלי צבי זצ"ל נלב"ע כ"א סיון תשס"ד תנצב"ה

אברהם זלמן שניאורסאהן

By |2018-02-05T09:57:18+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"ח ר' אברהם זלמן בהרה"ח ר' שלום ז"ל ומרת סטערנא רייזע בת הרבנית מנוחה רחל ע"ה שניאורסאהן נין ונכד לרבנו הגדול כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע ובנו הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נלב"ע כ"א סיון תרצ"ד תנצב"ה