נקברו ב כא לחודש טבת

מסננים

חיים דוד סורנאגה

By |2018-02-09T03:21:42+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

ווי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה חה' מע' הרב הגדול מעוז ומגדול שלשלת יוחסין ראש אבד" מקודש סבא דמשפטים עמד בפרץ מסר עצמו על קדוש ה' כק"שת חיים דוד סורנאגה זצ"וקל נתבקש בישיבה של מעלה ביום כא' טבת ה'תרע'ה ת'נצב'ה

חיה רבקה סמיט

By |2018-02-05T23:12:29+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

אשת חיל מי ימצא פ"נ אמנו וסבתנו האהובה והמסורה האשה רבת החסד מרת חיה רבקה סמיט ע"ה בת ר' אלחנן זצ"ל נלב"ע כ"א טבת תנש"א תנצב"ה "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה"

רחל מלכה

By |2018-02-09T03:37:08+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ.נ. אשה כשרה ונכבדת רחל מלכה בת מזל ז"ל במעלות טובות מוכתרת בצדקות ובחן מעוטרת הזיו והטוב מילאו את ביתה חסד ורחמים מנת חלקה ושאיפתה דור ישרים השאירה אחריה עם איש בריתה וצאצאיה למענם מסרה נפשה לגדלם ולחנכם בדרך התורה ומצוותיה במחיצת הצדקניות תנוח נפשה ומליצת יושר תהיה לעמה ולמשפחתה נ.ל.ב.ע. כ"א טבת תשס"ט ת.נ.צ.ב.ה.

שרה אייזנברג

By |2018-02-08T23:48:55+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצדקת מרת שרה ע"ה בת ר' יוסף זצ"ל אשת הרה"ח ר' משה יצחק זצ"ל אייזנברג אשת חיל יהללוה כל מעשיה צידקותיה וגמילות חסדיה נפטרה כ"א טבת תשמ"ו תנצב"ה

שרה רחל כהן

By |2018-02-08T23:16:34+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה והצדקנית מרת שרה רחל כהן ע"ה בת הרב שניאור זלמן אקער ז"ל אשת יבלחט"א הרב מנחם נחום שליט"א נפטרה בליל שבת קודש פרשמת שמות לסדר "ותחיין את הילדים" כ"א טבת תשס"ו ת.נ.צ.ב.ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט