נקברו ב כא לחודש אלול

מסננים

אברהם דב ויספיש

By |2018-02-07T18:52:18+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ ר' אברהם דב בן הרה"צ ראובן אליצור זצ"ל ויספיש נין ונכד להגה"ק ר' אשר לעמל זללה"ה אב"ד גאלין וראב"ד בירושלם ת"ו נלב"ע בליל ש"ק כ"א אלול תנש"א תנצב"ה

רייזל פיטלוביץ

By |2018-02-05T23:15:00+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשה כבודה וצנועה פה מצאה מנוחתה מרגוע לנפשה וחיי עד תחת כנפי השכינה נפטרה בשיבה טובה בת שמונים ושש לחייה ועלתה לאלב כ"א אלול תש"ו נשמת אמנו היקרה רייזל בת ר' ישעי' ניסן הכהן ע"ה מלודז יובל שנים היתה רעיתו המסורה לאבנו הרב ר' משה פיטלוביץ זצ"ל ינעמו להרגני אדמתה בצד בעלה ותנוח בשלום על משכבה זיו נפשה ממרום ברקיע יאיר לנו ולילדי צאצאיה לנצח רוחה תשאר אתנו וזכרה לא יסוף מזרעה תנצב"ה

רבקה רחל רוזנפלד

By |2018-02-08T19:02:00+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה הצנועה והכשרה עושה רצון בעלה מרת רבקה רחל רוזנפלד ז"ל בת הרה"ח ר' אפרים מנחם ברקוביץ' ז"ל מעיר הידו-נאנאש הונגריה אשת הרה"ח ר' יהושוע רוזנפלד ז"ל מעיר הידו-סובוסלו הונגריה בתקופת השואה הגנה בגופה על בן אחיה וגידלה במסירות את אחייניה שנותרו יתומים אחרי השואה נלב"ע כ"א אלול תשנ"ב תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט