נקברו ב י לחודש טבת

מסננים

רחל תם

By |2018-02-09T01:36:51+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

קול יללה על האי שופרה דבלי בעפרה הבתולה היקרה הנפטרת בת יג שנים קרוב לחופתה רחל בת מסעודה תם נ'ע יום י' טבת הת'רס'ח ת'נצב'ה

גיזלה אדלמן

By |2018-02-05T23:14:41+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ מרת גיזלה בת הרב כתריאל גוטליב אשת רבי מרדכי אדלמן ז'ל עטרת בעלה אם אוהבת נפש יקרה ועדינה עם כל אדם תום ומישרים הוד וכבוד בכל הליכותיה במעגלי החיים נולדה בירושלים כ'ב חשון תרל"ד נפטרה בירושלים י' טבת תרצ"ט תנצבה

ניסן גולדשטיין

By |2018-03-14T14:06:15+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש זך וישר נקי כפיים ובר לבב ירא את ד' ובמצוותיו חפץ מאד רודף צדקה וחסד הרה"ח ניסן גולדשטיין ז"ל בן הר"ר מרדכי שלמה ז"ל בזוו"ר היה חתנו של הרה"ג באר-חיים מרדכי" זצ"ל אב"ד ט. ניאמץ נלב"ע בעש"ק י' בטבת תשנ"ד תנצב"ה

שינה פעריל רבינוביץ

By |2018-02-08T19:27:47+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרבנית הצ' מרת שינה פעריל רבינוביץ ז"ל בת האדמו"ר הרה"ק הר' מרדכי דוב מטומשהול זצ"ל רעית האדמ"ור הרה"ק הר' פנחס מקנטקוזובה זצ"ל נכדת האדמורי"ם מלאדי צרנוביל ברדיטשוב זצ"ל זי"ע נפטרה י' בטבת תש"ו תנצב"ה

יעקב קאפל צבי מנדל

By |2018-02-09T08:57:15+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת פ"נ הרה"ח ר' יעקב קאפל צבי זצ"ל בהרה"ח ר' מרדכי זצ"ל מנדל וינה - ירושלים ת"ו נשא ונתן באמונה עם כל הבריות סיביאו ברשוב נלב"ע י' טבת תשמ"א תנצב"ה לזכר בנו אלי' זק"ל נעקד"ש הי"ד

שיינדיל גוטספלד

By |2018-02-09T08:21:24+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אמנו היקרה והנכבדה עסקה במצוות ועזרה לאנשים שיינדיל גוטספלד ע"ה בת ר' יעקב ז"ל נפטרה בשם טוב י' טבת תשמ"ג יהי' זכרה ברוך תנצב"ה לזכר עולם אבינו היקר באדם בנימין ב"ר בצלאל ז"ל שנהרג בשואה ע"י הנאצים

הינדא שפירא

By |2018-02-09T08:25:32+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצדקנית והצנועה עטרת בעלה יראת ה' במעשים טובים מהוללה נודעה במעשי החסד לשם ולתהלה דור ישרים העמידה אנשי סגולת אהבת תורה וחסד הי-ה משאת נפשה מרת הינדא שפירא ע"ה בת הרה"ח המפורסם מוהר"ר אלימלך שרגא בקנרוט ז"ל אשת חבר הרה"ג החסיד בנש"ק מוהר"ר פנחס שפירא ז"ל מגזע הצה"ק קוריץ, שפיטיווקא בארדיטשוב וזלאטשוב נלב"ע עש"ק עשרה בטבת תשד"מ תנצב"ה

משה מרדכי אפלאטקא

By |2018-02-07T20:39:30+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

ידעי מספד טוב ושאו קינה מעקו כל מות האברך משה מרדכי אפלאטקא ירא אלדים מדוכה ביסורים חכמת לבו נשגבה בן חי שנה עוד לא ראה טובה בעשירי באחד לחדש נ' ש' תרנב תנצבה

רחל הינדל דייטש

By |2018-02-05T20:45:27+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

הצדקת... רחל הינדל ע'ר בת הא והחסיד שבכהונה מוה מענדל כהן זצ'ל ... אהרן דוד דייטש זצ'ל ...כבוד ... נלע יום ג צום עשרה בטבת תרסא תנצבה ושם אמה רבקה ריקל

דבורה פיונטק

By |2018-02-05T15:34:52+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אמנו הצנועה והישרה כל אורחותיה חסד ואמת דלתות ביתה היו פתוחים לכל עמדה לימין בעלה ועמלו בתורה היו לה לתפארה מרת דבורה ע"ה פיונטק אשת הגאון רבי אהרן יונה הלוי זצ"ל בת הגה"צ רבי ישראל זיסל כלב דבורץ זצ"ל נלב"ע בשם טוב בשנת הצ"ב לחייה תענית עשרה בטבת תשס"ט ת.נ.צ.ב.ה.

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט