נקברו ב י לחודש חשון

מסננים

יתרו יוסף טייב

By |2018-02-09T05:39:39+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב יתרו יוסף טייב בן הרב אברהם ז"ל איש יקר רוח עדין נפש ובעל צדקה הציל ילדים משארית הפליטה ועזר להם לעלות ארצה נולד ט' שבט תרע"ב נפטר בפריס י' חשון תשל"ג והוא למנוחות בירושלים עיה"ק י"א כסלו תשל"ג תנצב"ה

מרים בילא אדלר

By |2018-02-05T13:31:10+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה רודפת צדקה וחסד מדוכאת ביסורים וקבלה באהבה מרת מרים בילא ע"ה אדלר בת הרה"ח ר' חיים משה בנימין הלוי גולדשטיין זצ"ל נכדת בעל "לב העיברי" והרה"ק ר' הלל מקאלאמיי והשל"ה הק' זיע"א אשת הרב אברהם דוד זצ"ל נלב"ע ערש"ק פ' לך לך י' מר חשון תשנ"ו תנצב"ה

דב שורצמן

By |2018-02-05T09:55:18+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אדוננו מורנו ורבנו מרא דתלמודא, מרא דרזין הגאון האדיר חסיד ועניו מרנא רבי דב שורצמן זצוק"ל בהרה"ג יהושע זאב זצ"ל ראש ישיבות בית התלמוד ירושלם ת"ו ואור שמח ירושלם ת"ו העמיד תלמידים הרבה למעלה משישים שנה והשיב רבים לאביהם שבשמים דבק ויגע בתורה מנעוריו ועד שיבה ביאר כשמלה תעלומות דבר גדול ודבר קטן בתעצומות עוז והשכלת אמונה עבד את קונו בהוד חכמה הבהיק זיוו וחדוות ה' מעוזו ברחמי אב נשא תלמידיו ברוח וגשם העמידם בעוז בתורה להבין טעמה וסודה דעת באמונת א-ל הנחיל מורשה במאור פנים ובתבונה ממנו נהנו עצה ותושיה לבו תן וביתו פתח וברכיים כושלות חיזק מופלא בדורו והוא בהצנע לכת נלב"ע ביום י' במר חשון תשע"ב תנצב"ה

רייצא גיטל טווערסקי

By |2018-02-09T08:43:00+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרבנית הצדקנית מרת רייצא גיטל ע"ה בת הרה"ק רבי יהודה אריה לייביש הי"ד הורוויטץ אשת יבל"ח הרה"צ רבי חיים מנחם אברהם טווערסקי שליט"א מטריסק נכדת הרה"ק החוזה מלובלין מצאנז, המאור ושמש מחאנטשין, הישמח משה ועוד למעלה בקודש זי"ע נלב"ע בלונדון י' מרחשון תשנ"ח לפ"ק תנצב"ה

חנה רייזל ויסבלום

By |2018-02-09T04:41:42+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצנועה הרבנית מרת חנה רייזל ע"ה ויסבלום בת הגה"צ ר' חיים הלוי אייזן זצ"ל אשת הרב ר' יעקב יצחק ז"ל נכדת האדמורי"ם מקאליב זידיטשוב וסטרטין גדלה בניה לתורה ולתעודה נפטרה בשם טוב י' מרחשון תשל"ז ת'נ'צ'ב'ה'

רפאל יוחנן עדו

By |2018-02-05T08:45:11+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה' ווי לארעא דישראל דחסרה גברא רבא אוי נא לה אמרה רקת שאבד כלי חמדתה ווי להאי שופר' דבלי בארעא הרב הכולל בישראל להלל המתחסד עם קונו שקדן בתורה עודינו באיו קראו רבו רצו כמו'ר רפאל יוחנן עדו זל ביום י' לח מר חשון ש' התרכז תנצבה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט