נקברו ב י לחודש אדר

מסננים

חנה חיינה ברכה ויגאליק

By |2018-02-05T23:37:05+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון פ"נ הכבודה והחשובה רבת החסד מרת חנה חיינה ברכה ויגאליק בת הר מרדכי גוטשטין ז"ל נלב"ע י' אדר תש"י אשת הר' יעקב פסח ויגאליק בהרה"ג ליפא מאיר ז"ל שנלב"ע ט"ז טבת תש"ז ונקבר בהר הזיתים תנצב"ה

אביגדור בלאו

By |2018-02-08T18:59:30+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש ישר ירא שמים רודף צדקה וחסד מוה"ר אביגדור בלאו ז"ל בן מוה"ר ברוך זצ"ל נין ונכד חתם סופר זצוק"ל נפטר בשיבה טובה י' אדר תשל"ה מבכים אותו בנפש מרה אשת נעוריו בניו כלותיו נכדיו אחותו וכל אוהביו תנצב"ה שם אמו מינדל

חיה שרה פישר

By |2018-02-09T08:22:12+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון האשה הצדיקה המפורסמת בצדקתה מרת חיה שרה בת הרה"ח הר"ר שמואל חיים הי"ד פישר נ"ע זכות פעולותיה הטובים וצדקתה אשר פעלה יעמוד לה שתהי' נשמתה צרורה בצרור החיים בג"ע נלב"ע עם יציאת הש"ק פרשת זכור אור לי' אדר תשנ"א תנצב"ה

רבקה מארק

By |2018-02-09T08:47:07+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ רעיתי ואמנו היקרה מרת רבקה מארק ע"ה אשת ר' יעקב קאפעל נ"י בת הרב נתן דוב שווארץ ז"ל ומרת אסתר ע"ה דמות אחרונה מדור שעבר למשפחתה שמפוארת צנועה בהילוכה ודיבורה בצער אחרים תמיד דואגת שמרה פיה מלדבר רע התפללה בתמימות ובנחת היא ובעלה גידלו בנותיהם במסירות נפש בכל ארצות מגוריהם הניחה אחריה דורות ישרים הלכה למנוחות י' אדר תשנ"ד תנצב"ה

נחום פרנס

By |2018-02-09T00:29:26+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ גבור המושל ברוחו אוהב תורה ולומדה משמש דוגמא למשפחתו ר' נחום בן ר' יהודה ז"ל נולד בשנת תרמ"ט סאקאליווקא נפטר י' אדר א' תשד"מ בנוא יארק תנצב"ה

בכור יעקב פרץ

By |2018-02-09T07:44:27+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

אל מלא רחמים הוא יתמלא ברחמים על נר'ן של ה'רה'ח צדיק וישר מתחסד עם קונו כמ'והר'ר בכור יעקב פרץ בן מרים עלתה נפשו הטהורה השמימה מדוכה ביסורין ביום יו'ד אדר ה'תש'א תנ'צב'ה

יהושע מרדכי מורוז

By |2018-02-05T10:18:19+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ ר' יהושע מרדכי (מוניה) ז"ל בן אליהו בן ציון ז"ל מורוז יליד קרמנצ'וג רוסיה "לא רגל, על לשונו - לא עשה לרעהו רעה; וחרפה, לא נשא על קרבו" (תהלים ט"ו ג') נולד: יא טבת תרפ"ט נפטר: י' אדר תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט