נקברו ב יט לחודש ניסן

מסננים

שלמה הרצל

By |2018-02-05T13:29:58+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש ישר הולך בדרך תמים גדל בניו לתורה וי"ש ה"ה הרה"ח מו"ה שלמה ע"ה מעיר אנטורפן יצ"ו בן הרה"ח מו"ה יחיאל ע"ה הרצל מעיר פאקש יצ"ו נפטר ביום י"ט ניסן תשל"ג לפ"ק תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט