נקברו ב יט לחודש אלול

מסננים

פייגא לא ידוע

By |2018-02-09T08:30:21+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פה האשה הצנועה מרת פיגא ע'ה בת הרב הצדיק מו'ה יחיאל ארי' של. הרב הצדיק בעהמ ספר לדיטימודון זל נכד הבעשט ונכד הרב הצדיק ר נחמן זצלהה הארידיקער נ יט אלול תרלב תנצבה

יעקב יצחק ויסבלום

By |2018-02-09T04:37:00+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב החסיד בנש"ק כמוהר"ר יעקב יצחק בן האדמו"ר מוהר"ר נפתלי ויסבלום זללה"ה בא"ב להרה"ק בעל הנועם אלימלך מליזענסק ונכד הרה"ק מהרי"א מזידיטשוב זי"ע נפטר י"ט אלול תשל"ד בעיה"ק חיפה בה שרת בקדש כרב ט"ל שנה מלפנים אב"ד סווירז פולין תנצב"ה

יהושע משה שטוקהמר

By |2018-02-09T08:33:18+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האי גברא רבה, מלא וגדול בתורה ובחסידות, ..שכל ימיו הסתופף בצל גדולים וצדיקים ובפוע.. בצל קדשם של אדמו"רי בית ויז'ניץ, ספרא רבה ופה מפיק מרגליות, אשר השפיע מאוצרות רוחו על רבים בכל מקום שהיה, מייסד וראש ישיבת "שבט יששכר" בברזיל הרהגה"ח רבי יהושע משה שטוקהמר זצ"ל בן הרהגה"ח רבי יששכר זצ"ל הי"ד דומ"ץ ושו"ב לרדינא (מרמרוש) מגזע רבנו יהודה החסיד זי"ע בעל "ספר חסידים" שהיה איש אמונם של רבים מצדיקי דורו זי"ע יהודי גדול היה - יודע את רבונו ומתדבק בו בכוונות טהורות הוריד דמעות שליש בתפילותיו ובהכנותיו לקידוש לאור הנרות והעמיד תלמידים הרבה לאלפים הזוכרים בהערצה איך היטיב להורות שמח היה תמיד ושימח רואיו ושומעיו מתוך אמונה גדולה שלא נשברה גם בגזירות עין טובה היתה לו - גומל חסד מיוחד היה וקירב רבים לתורה ולחסידות והשיבם אל המקורות מסור היה לאגודת ישראל מני ימי עלומיו ופעל למענה לשם שמים ללא בקשות יתירות שם לילות כימים בלימוד התוה"ק ובעיונה וזכה לחידושים נפלאים שהותיר בכתב ידו לדורות האלול... לו לטובה כגודל מפעלותיו .... זכויותיו לבניו ולבתיהם ולכל ...

מנחם ישראל פינק

By |2018-02-09T08:28:25+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב מנחם ישראל ע"ה בן הגאון הרב יעקב פינק ע"ה ינק תורתו מאביו הגדול כיהן בהדר ובענוה כרב ראשי בעיר הבירה דן-האג הולנד וקירב לבבות לה' ולתורתו בעיר טורונטו קנדה בן נ' שנה השיב נשמתו לבורא עולם ב-י"ט אלול תשנ"ז עיני עיני יורדה מים כי רחק ממני מנחם ישראל אשר בך אתפאר "ואתה בן אדם" היית תנצב"ה

צלחה ויקטוריה צפדייה

By |2018-02-08T14:49:22+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה מ"ק צלעתי היקרה ואמנו האצילה לנו היתה פאר ותהלה חסדים רבים לכל גמלה הטיבה לדלים ברב חמלה ביתה ועד לחכמי קהלה תורת חסד לבניה הנחילה שמחה לעשות רצון בעלה מרת צלחה ויקטוריה צפדייה ז"ל נלב"ע י"ט א [...]

יעקב ווייסברג

By |2016-12-19T12:42:41+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ הרב יעקב ב"ר זאב ז"ל ווייסברג ... מקיימי עולם התורה בארצות הברית וממיסדי חברת הפעילים בארץ ישראל ראש וראשון לכל דבר שבקדושה הקדיש ימיו להחזקת התורה ולטובת הכלל בן ביתם ונאמנם של גדולי ישראל וביחוד הגאונים ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל ור' אהרן קוטלר זצ"ל מראשוני התלמידים של בית מדרש גבוה בלייקווד ידי ימינו של הגר"א קוטלר זצ"ל והמשיך בהשתתפות בעול הישיבה כארבעים שנה עד עת פטירתו מקושר לכל בני הישיבה בלב ונפש ומעודד לכל לב מדוכה נלב"ע י"ט אלול תשס"ג תנצב"ה שם אמו טויבא נעכא

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט