נקברו ב יט לחודש אייר

מסננים

שמואל אברמס

By |2018-02-05T22:32:22+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

עינינו ... יורדה מים על כי נלקח ... עטרת ראשנו נזר תפארתנו פ"נ אבינו היקר הרבני המופלג רודף צדקה וחסד עוסק בצרכי צבור באמונה רב פעלים וכו' מו'ה שמואל ב'ר גרשון אברמס זצ'ל נלבע ביום יט איר תרפט לפק הוד והדר פעלו וצדקתו עומדת לעד תנצבה

אברהם רון

By |2018-02-05T13:58:55+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אברהם רון בן ר' יצחק ולאה הלפרין זצ"ל מצאצאי ר' חיים מוואלאז'ין זצ"ל מחנך נולד בר"ח מנחם-אב תר"פ נלב"ע בש"ק י"ט אייר תשס"ה תנצב"ה ע"פ צוואתו

יעקב פלדמן

By |2018-02-09T09:32:57+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש אציל המדות עדין הנפש מוקיר ורחים רבנן הרה"ח ר' יעקב פלדמן ז"ל בהרה"ח הנגיד ר' יוסף אריה ז"ל ירושלים - אנטוורפן נכד הרה"ג מהר"ר אפרים פישל פלדמן זצ"ל בעהמ"ס ידות אפרים נו"נ לרשכבה"ג מרן המהר"ם שיק זצוק"ל קבע עתים ללימוד התורה בהתמדה עסק בצרכי ציבור ונשא ונתן באמונה השכיל להטיב לזולתו במאור פנים הניח אחריו דורות ישרים ומבורכים עוסקים בתומ"צ ובדרכיו הולכים דבוק ומקושר לבית ויז'ניץ ואוטיניא נפטר בשם טוב בשנת פ"ד לחייו י"ט אייר תשס"ב ת.נ.צ.ב.ה.

אברהם ויזל

By |2018-02-09T04:03:38+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האי גברא יקירא חסיד תם וישר יושב אהלים עניו ומעביר על מדותיו הרה"ח אברהם ויזל ב"ר אהרן מתתי'הו הלוי ז"ל דור עשירי לבעל הט"ז תלמיד האדמו"ר מוישווא זצ"ל בעל ה"שארית מנחם" בישיבת בית ישראל השיב נשמתו לבוראו בטהרה ביום שב"ק י"ט אייר ל"ד בעומר תשנ"ד תנצב"ה

יונה גירשוביץ

By |2018-02-09T04:32:21+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב ר' יונה ב"ר ישראל יצחק גירשוביץ זצ"ל מתלמידי ישיבת סלובודקה בליטא ישר דרך ואיש חמודות נאמן רוח הגה כל ימיו בתורה ולא פסק מגירסא מללמוד ומללמד טובה בעיניו לא ראה ולולי תורתו שעשועיו אבד בעניו נלב"ע י"ט אייר תשל"ח ת'נ'צ'ב'ה'

אסתר טנזי

By |2018-02-09T01:17:28+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הצדקת הכשרה והצנועה רודפת צדקה וחסד שהייתה מדוכאת ביסורים ונהנתה מיגיע כפיה אמנו זקנתנו היקרה מרת אסתר טנזי בת חנה ע"ה נלב"ע ביום י"ט באייר תשנ"ו תנצב"ה

שלמה חיים קסלמן

By |2017-01-04T10:56:19+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ התמים הר'ר שלמה חיים ב"ר יום טוב ז"ל קסלמן שנתחנך בישיבת תומכי התמימים בליובאוויטש ממקושרי כ"ק הרה' ק אדמו"ר מרן שלום דובער נבג"מ בן כ"ק הרה"ק אדמו"ר מרן שמואל נבג"מ ובנו כ"ק הרה"ק אדמו"ר מרן יוסף יצחק נבג"מ ונובדל לחיים טובים כ"ק אדמו"ר שליט"א ונתמנה ע"י למשפיע בישיבות תות ליובאוויטש משנת תרע"ט נלב"ע ערב ש"ק פ' בהר י"ט אייר תשל"א תנצב"ה

שלמה חיים קסלמן

By |2017-01-04T10:56:04+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ התמים הר'ר שלמה חיים ב"ר יום טוב ז"ל קסלמן שנתחנך בישיבת תומכי התמימים בליובאוויטש ממקושרי כ"ק הרה' ק אדמו"ר מרן שלום דובער נבג"מ בן כ"ק הרה"ק אדמו"ר מרן שמואל נבג"מ ובנו כ"ק הרה"ק אדמו"ר מרן יוסף יצחק נבג"מ ונובדל לחיים טובים כ"ק אדמו"ר שליט"א ונתמנה ע"י למשפיע בישיבות תות ליובאוויטש משנת תרע"ט נלב"ע ערב ש"ק פ' בהר י"ט אייר תשל"א תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט