נקברו ב יט לחודש אדר ב

מסננים

רב יוסף חיים זוננפלד

By |2019-08-06T16:36:18+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

מורינו ורבנו רבי יוסף חיים זאנענפעלד בהרב רבי אברהם שלמה זצוק"ל עלה לאה"ק בשנת תרל"ג יחד עם רבו הגאון הגדול רבי אברהם שאג זצוקל אשר מנוחתם כבוד תלמיד אצל רב ראש רבני היהדות החרדית באה"ק ונהל את ספינת .הדות בין גלי הזמן במסירות נפש גנן ורציל ויהי למאור היהדות .. ובגולה ... ביום י"ט לחודש אדר ב' תרצ"ב ת'נ'צ'ב'ה'

נחום צבי יפה

By |2017-01-04T13:39:24+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב ר' נחום צבי יפה ב"ר נתן זצ"ל נכד ודור ששי לבעש"ט זצ"ל נכד הרבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל נכד הרבי מרדכי יפה בעל הלבושים זצ"ל נכד הרבי יעקב יצחק הלוי הורביץ החוזה מלובלין זצ"לד נכד רבי יצחק מפשיסחה היהודי הקדוש זצ"ל נכד רבי אהרן בן יעקב הגדול מקארלין זצ"ל ונכד רבי אברהם המלאך זצ"ל נלב"ע י"ט אדר שני תרצ"ח תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט