נקברו ב יח לחודש תשרי

מסננים

יצחק דוד רוקח

By |2018-02-09T09:39:34+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

נלב"ע יום א' ח"י תשרי ג' דחוה"מ סוכות תשנ"ח לפ"ק כי נשארנו יתומים ואין אב על כן כנחל דמעה נוריד פ"נ הה"צ מו"ה יצחק דוד ז"ל רוקח בן הצה"ק מו"ה יהושע הי"ד זצללה"ה מירוסלב בן אדמו"ר הרב הקדוש המפורסים מו"ה ישכר דוב זצללה"ה אבדק"ק בעלזא ולאמו בת אדמו"ר הרב הקדוש המפורסים מו"ה יוסף מאיר זצללה"ה ממאכניווקא ת'נ'צ'ב'ה'

צבי זאב לויט

By |2018-02-05T14:49:31+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו היקר והנדיב אשר כל ימיו עזר לעסוק את אחב"י מכל צרה המפורסם לתהלה ר' צבי זאב ב"ר אברהם דוב הלוי לויט מווילקומיר נפ' יום ה' ח"י תשרי ד' דסוכות תש"ה תשע ושבעים לימי חייו תנצב"ה

אפרים בן ציון וואלפין

By |2018-02-08T19:44:00+02:00יום שני,2 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש אמת ועניו מאד פעל הרבה בעד הרבצת תורה ולמוד ראש משפחתנו למד תורה ברבים יסורים קבל באהבה הרבה שנים משיח צדקנו יוחש על ידו ויתן לנו נחומים בנים ובני בנים זכה לגדל לבני תורה ויראה נשא חן ומקרים שלום לכל מי שראה צדיק באמונתו יחי' יושר ה' מבמתו ועושר לו לא ה' שווה ודאי עשיר חי' ששמח בחלקו נזכה ללמוד מדרכיו ולהתלבש בשם טוב שה' עטרתו ר' אפרים בן ציון ב"ר דוד ז"ל וואלפין נפטר י"ח תשרי תשל"ד הועבר לארץ הקודש ביום י"א שבט תשנ"ט תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט