נקברו ב יח לחודש תמוז

מסננים

יוחנן גלדנאור

By |2018-02-08T18:30:29+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש יקר יר"ש ומוקיר רבנן הר"ר יוחנן ב"ר שמואל יעקב ז"ל גלדנאור מבוניהד נסתלק לבית עולמו בשם טוב ביום ז"ך אדר תשל"ב לפ"ק תנצב"ה לזכר אביו שמואל יעקב בן יוחנן אשתו לאה בת נח ובתם חנה שנספו בשואה ביום יח תמוז תש"ד תנצב"ה

צינה דבורה פרידמן

By |2018-02-09T08:48:25+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל פ"נ אשת חיל עטרת משפחתה מרת צינה דבורה פרידמן בת ר' יחיאל כשר ז"ל נכדת הרב הצדיק הקדוש אדמו"ר ר' פישילע זצוקלה"ה מסטריקאב השקיעה את רוב שנותיה בגידול ילדיה לתורה אהבת ישראל ואהבת הארץ נולדה ש"ק ב' אלול תרצ"ב נלב"ע עש"ק ח"י בתמוז תשנ"ט תנצב"ה בגן עדן תהא מנוחתה

אליעזר פולק

By |2016-12-19T13:50:20+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|תגיות: |

פ"נ אליעזר בן שלמה ז"ל פולק "ראיתי בני עליה והמה מועטים" איש ישר וחכם חילו לאורייתא אוהב תורה וחסד בעל לאשתו, אב למשפחתו לכל דורותיה איש מופתלכל מכיריו זכה להיות איש ירושלים נלב"ע בשיבה טובה י"ח תמוז תשס"ו תנצב"ה