נקברו ב יח לחודש סיון

מסננים

אסתר גולדשמיט

By |2018-02-05T19:05:37+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הבתולה אסתר גלודשמיט בר אברהם צבי ושרה נחמה נולדה תרע"א ונפטרה בימי עלומיה ח"י סיון תרצ"ט טהורה וזכה ישרת לב ונאמנת רוח יפת נפש וטובת שכל טובה ומיטיבה

רפאל אלחנן רבינוביץ

By |2018-02-05T06:20:26+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"ג ר' רפאל אלחנן בן הגה"ח המקובל הרב ישראל קוחנובר זצ"ל רבינוביץ למד בישיבת "עץ חיים" ואח"כ שימש ברבנות בכמה קהלות בארה"ב נולד י"ז שבט תרס"ו נלב"ע ביום י"ח סיון תשמ"ט תנצב"ה

משה פישמאן Moshe Fischman

By |2017-02-02T17:06:16+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר ויר"א מו"ה משה ע"ה בן מו"ה אשר אנשיל ע"ה פישמאן תלמיד הרה"ק בעל ויואל משה מסאטמאר זצוק"ל הלך בתמימות עם בוראו גם אחרי שבניו שלא הגיעו לעול מצוות נספו בשנות הזעם נפטר בשם טוב ובשיבה טובה ביום השבת קודש בן צ"ט שנה י"ח סיון תשס"ח תנצב"ה שם אמו גאלדא ע"ה עדה המצבה הזאת לזכרון נשמות בניו זאב, ישראל השם ינקום דמם

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט