נקברו ב יח לחודש חשון

מסננים

סול פריזינטי

By |2018-02-09T06:10:24+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|תגיות: |

כפה פרשה לעני וידיה שילחה לאביון מצבת קבורה לנצח שמורה הובאה במערה האשה רבה ויקירא רצו סול אלמ' חזקייא ב' יעקב פריזינטי נע ת'וש' בורגאס יע'א נלבע יום ח'י חשון ש' התרנט תנצבה

רחל קרישבסקי

By |2018-02-05T05:12:22+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

אשה יראת ה' היא תתהלל פ"נ האשה הצנוה"ח מרת רחל ע"ה אשת הר"ר שמעון דוב ז"ל קרישבסקי בת הגה"צ ר' שמואל ב"ר נתנאל סופר תפילינסקי זצ"ל בעל "קונטרס הצוואה" נלב"ע י"ח מרחשון תשנ"ד הניחה אחריה דורות ישרים תנצב"ה

רחל בלאו

By |2018-02-08T18:59:06+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשת חיל עטרת בעלה גומלת חסד ורודפת שלום מרת רחל בלאו ע"ה בת ר' שלמה זלמן קליין ז"ל נפטרה בשם טוב י"ח מרחשון תש"מ מבכים אותה בנפש מרה בניה כלותיה נכדיה אחיה וכל אוהביה רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה תנצב"ה ושם אמה פרל

ישעיה ברדקי

By |2018-02-05T14:20:29+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

ם המאורות נגהם חשכו מאפליה שם אראלים נצחו ובמרומים הופיע שלהבתיה כבוד ישראל כיגלה אי כבוד אבן השתיה יללת בת ציון תצרח מר כי נצלה עדיה הדרה וגאונה הורר פנה זיוה במות ישעיה רועה הנאמן כל חמדת ירושלם תורה ותושיה רכב ישראל צדקתיה עשה בצל שר חסיה משים לילות כימים בנגלות וסתרייה מר ליום חי מרחשון ציון תזעק בחבליה שנת רב להושיע אור למושביה הרב הגאון המקובל צדיק יסוע מוה ישעיה במו'ה ישכר בער רוח התניחנו ותהי נצבה זכרו לתחיה

משה דובער ריבקין

By |2018-02-05T09:40:43+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"ג הח' התמים גדול בתורה ובחסידות מוהר"ר משה דובער בהרה"ג הח' מוהר"ר בן ציון זללה"ה ובן הרבנית אסתר ע"ה ריבקין תלמיד ומקושר לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ולבנו כ"ק אדמו"ר מוהרצ"צ נ"ע מליובאוויטש הרביץ תורה בישיבת תורת אמת חב"ד באה"ק ת"ו ובמתיבתא תורה ודעת באמריקה במשך יות מחמישים שנה והעמיד תלמידים לאלפים מח"ס "תפארת ציון" ו"אשכבתא דרבי" נפטר י"ח מרחשון התשל"ז ת'נ'צ'ב'ה'

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט