נקברו ב יח לחודש אייר

מסננים

מנחם יהושע מלמד

By |2018-02-09T09:42:02+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ מוה"ר מנחם יהושע במוה"ר מרדכי יהודה ז"ל מלמד נין ונכד לבעל פני יהושע לרעבי תושיה גמל חסדו בגוף בממון ובחום לבבו ביתו בית ועד לפליטי השואה כלו סעד ועזר לשה פזורה באמונה עם הצבור שקד וריב הפך לשבת אחים יחדיו ת"ח יר"ש מוקיר הורים ורבנן מעמודי בתי מדרש ויעידו כתלן הרמנשטאדט - אראד ירושלים - ברוקלין נלב"ע י"ח אייר ל"ג בעומר ה'תשל"א בשנת ס"ה לחייו ת'נ'צ'ב'ה' ושם אמו בלומא פיגא ע"ה

פריידא בוימל

By |2018-02-09T01:03:06+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבנית הצנועה והחסודה מרת פריידא בוימל ע"ה בת הגאון הרב יהושע בוימל ז"ל מחבר שו"ת עמק הלכה אשת הגאון הרב יוסף מרדכי בוימל שליט"א מגזע אפרתים וצדיקים שרשה פיה פתחה בחכמה החן ובחסד מעשיה הטובים והישרים נודעיו לתהילה בהשכל ודעת הדריכה את בניה תורת בעלה בעזרתה זכה נפטרה בשיבה טובה ושם טוב י"ח אייר תשס"ד ל"ג בעומר אצילות רוחה לא תמוש מזכרוננו תנצב"ה

רחל חיים

By |2018-02-05T08:55:32+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

מ"ק האשה יראת ה' היא תתהלל הצד' הכשרה פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה כפה פרשה לעני היא הרבנית מרת רחל אשת הרב עבדאלה משה חיים זללה"ה והיתה מ"כ ליל ל"ג לעומר ש' התרכ"ג תנצב"ה המצבה נבנתה במימון ועד ח"ק לעדת הבבלים בירושלים

רחל חיים

By |2018-02-05T08:55:47+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

מ"ק האשה יראת ה' היא תתהלל הצד' הכשרה פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה כפה פרשה לעני היא הרבנית מרת רחל אשת הרב עבדאלה משה חיים זללה"ה והיתה מ"כ ליל ל"ג לעומר ש' התרכ"ג תנצב"ה המצבה נבנתה במימון ועד ח"ק לעדת הבבלים בירושלים

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט