נקברו ב יח לחודש אב

מסננים

אברהם שמואל פעפפער

By |2018-02-09T08:22:13+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"ח מוה"ר אברהם שמואל בה"ר משה פעפפער זצ"ל מגזע הרה"ק האוהב ישראל מאפטא הרביץ תורה והעמיד תלמידים ויסד ת"ת בלונדון הבירה אשר כל רואיהם הכירו שהם זרע ברך ה' אהבת תורה שתל ויראת שמים בלבבות מאות תלמידיו אשר הקים ריבץ ועשה פעלים בימי האימים התהלך בתום ויושר עם ה' ואנשים מליץ יושר יהיה לאשר אליו נלוים שמואל בקראו במקהלות לשוכן מרומים נלב"ע ביום ח"י אב תש"ן תנצב"ה

מרדכי תלוק

By |2018-02-05T19:40:34+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

ציון איש רב פעלים ומהללים חונן דלים ואומללים הזל זהב מכיס להחיות ידי רשים נחלשים איש תמים ישר ונאמן שיר למעלות טובות נאמרו ביה צדקתה עשה לחמו נתן מימו נאמנים מר ונאנח עייל בלא בר כל ימיו במכאובים מדוכה ביסורין הלא הוא הגביר המרומם רחיל ומוקיר רבנן חפץ חסד ומרבה להטיב כה"ר מרדכי תלוק מנוחתו היתה בח"י ימים לח" מנחם משנת תק"ט תנצ"בה הלא הוא הקדיש בית מקדש מעט בעירו עיר ואם כישראל ונספה נפשו אותה ויעש הכניס הם לישראל

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט