נקברו ב יז לחודש תמוז

מסננים

זאב יהודה ווייס

By |2018-02-09T01:06:51+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ זכר חסדו באהבה לתמוך לומדי תורה אשרי חלקו עשה פרקמטיא לעוסקי תורה ברח מכבוד ודבק ביראת ה' טהורה יום ליום התענג בחידושים ולמד שיעורים בחבורה הקים קהלת חרדים ועמד לימין רבם ולא יסור לנצח זכרונו הטוב מלבבם דרכי עדינת נפשט ישבחו אבות ובנים העמיד דור ישרים עוסקים בתורה ושונים אבד גברא יקירא איש שהכל בו ת"ח עסקן במצוות נכנע לצדיקי דורו תלמיד נאמן לרבותיו שהעידו בתעודתם על יראתו שקידתו ושננותו בתורה התורני מו"ה זאב יהודה בן הגדול בתורה מוה"ר יצחק הי"ד זצללה"ה ווייס מקה"י שאמלוי גרויסוורדיין פאריס יע"א נפטר ביום י"ז תמוז תשל"ט לפ"ק ת'נ'צ'ב'ה'

חוה לא ידוע

By |2018-02-08T10:18:25+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

זמק הישיש רוד' צ'ו מהו' יוסף משה במ' יהודה ליב מישקלאב מגזע הגאון חכם צבי נלבע ביום כ'ח לחו' מנחם שנת קצ'ז לפ'ק ת'נצ'בה וזמק אשתו מרת חוה בת מוה צבי זל נלבע ביו יז בחו תמוז שנ תקצו לפ'ק תנצבה

מלכה ווייס

By |2016-12-19T13:48:40+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|תגיות: |

פ"נ הרבנית הצדקנית המפורסמת אשת חיל מגזע קדושים מרת מלכה ע"ה בת הצה"ק כ"ק אדמו"ר מוה"ר חיים דוב זצ"ל מוואסלוי ולהבחלח"ט אשת רבינו הגאון מוה"ר יצחק יעקב שליט"א ווייס ראב"ד פעה"ק ת"ו עלתה נשמתה השמימה בשבעה עשר בתמוז תשל"ג תנצב"ה ותעמוד לגורלה לקץ הימין

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט