נקברו ב יז לחודש סיון

מסננים

דוד יהודה קליין

By |2018-02-08T18:24:59+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ ר' דוד יהודה קליין ז"ל (בורסקי) בן ר' ירמיהו צבי הי"ד מקושיצה צכסלובקיה איש אמונים שקבע עתים לתורה ומהונו נתן לאביונים עבר את זוועות השואה וזכה להקבר בירושלים הקדושה נפטר ביום י"ז סיון תשל"א לדאבון אשתו אחיו והמשפחה תנצב"ה לזכר הקדושים שנספו בשואה האב ר' ירמיהו צבי ב"ר אברהם האם פרומה ב"ר ישראל משה האח יוסף ומשפחתו האחות אסתר אורמיאנר ומשפ' הי"ד

אסתר הדסה רבינוביץ

By |2018-02-09T02:49:12+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשה צנועה וחסידה רבת פעלים לתורה ולצדקה הרבנית הצ' רת אסתר הדסה ע"ה רבינוביץ בת האדמו"ר הרה"ק ר' יוסף זצ"ל מקוידנוב אשת האדמו"ר הרה"ח הר' מנחם נחום זצ"ל מחיפה נלב"ע י"ז בסיון תשל"ה ת'נ'צ'ב'ה'

יעקב חיים גול שאולוף

By |2018-02-08T16:37:26+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

מקור חיים פי צדיק משלי י' י"א פ"נ הצדיק מרביץ תורה בילדי ישראל חזן משמש בקודש ר' יעקב חיים גול שאולוף בן חנה נלב"ע י"ז בסיון תש"ל ת'נ'צ'ב'ה' לזכר הוריו אשר קברם נהרס ונעלם ע'י הירדנים ר' נתנאל ומרת חנה נ"ע נלב"ע ו' שבט תרס"ז ב [...]

חיים יעקב רפאל שרייבר

By |2017-01-01T14:54:37+02:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה הרה"ח ר' חיים יעקב רפאל ז"ל בן הרה"ח התמים ר' ישראל פנחס ז"ל שו"ב שרייבר (מראקשיק) עסק במלאכת שמים בלימוד וחינוך תשב"ר וכגזבר ביהכנ"ס "בית מנחם" בכפ"ח ביושר ובנאמנות היה מקושר לרבותינו נשיאינו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר הרמ"מ נבג"מ זי"ע נלב"ע בשם טוב בטו"ב לחודש סיון ה'תשס"ב ת.נ.צ.ב.ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט