נקברו ב יז לחודש כסלו

מסננים

מסעודה דהן

By |2018-02-09T08:26:34+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

אל מלא רחמים הוא יתמלא רחמים על נ'רן של האשה הנפטרת בקצור ימים ושנים שלא ראתה שמחה מימיה אחרי יסורין קשים ומרים כל ימיה מסעודה בת ה'ח השלם ר' דוד דהן נ'ע יום י'ז כסלו תר'ף תנצ'ב'ה

אליעזר וייצין

By |2018-02-05T15:28:28+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ גבר מכולה איש נאמן בר אורין ובר אבהן ירא וחרר לדבר ה' ותורתו צדיק מפורסם ונלחם מלחמת ה' בגבירים מו'ה אליעזר ב'ר מרדכי גאנזל זצק'ל ממיסדי קהל היראים בק'ק וויצין נפטר י'ז כסלו תרעא תנצב'ה

משה רפפורט

By |2018-02-05T12:32:34+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הבחור התמים והעדין משה רפפורט ז"ל בה"ר מרדכי דוד ויהודית שיח נכד להר"ר ברוך רפפורט ז"ל ונכד להר יעקב טושנסקי ז"ל נקטף בדמי ימיו י"ז כסלו תשל"ח תנצב"ה

יעקב לופס

By |2018-02-09T03:08:30+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

מ"ק הרב החסיד המקובל האלקי צדיק תמים ירא אלקים יושב אהלים ומזכה את הרבים בנן של קדושים אראלים ותרשישים כמה"ר יעקב בכמה"ר החסיד נסים לופס זלל"ה מ"כ י"ז כסלו שנת התרצ"ז ת.נ.צ.ב.ה.

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט