נקברו ב יז לחודש טבת

מסננים

יטל פרידמן

By |2018-02-05T16:22:31+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו וסבתנו החשובה האהובה והיקרה תפארת משפחתנו אוד מוצל מאש מרת יטל פרידמן ע"ה בת ר' משה שטערן ז"ל ידיה שלחה לאביון ולכל מצוה טוב וחסד גמלה למשפחה ומכיריה לעד ייזכר שמה הטוב ועדינותה בטח בה לב בעלה ומעשיה באמונה תורת ה' שמרה בכל לבה ונפשה מצרות עמה בדורה האומלל סבלה שלום ואהבת הזולת לבניה הנחילה הוד והדר היתה לביתה ולמוקיריה נפטרה במאנטריאל בשיבה טובה י"ז טבת תשס"ח ש"א דבורה ע"ה ת.נ.צ.ב.ה.

פריידא עפשטיין

By |2018-02-05T14:37:36+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו מרת פריידא בת ר' דוד הכהן זל אלמנת אבינו הר'ר אברהם אבא יצחק הלוי לבית עפשטיין אשת חבר שידיה לעני שלחה ולאביון כפה פרשה פה לימי חייה יז טבת תרעד

יצחק יעקב

By |2018-02-09T04:38:16+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

מצבת קבורת איש צדיק וישר חסיד ועניו ערא שמים רודף צדקה וחסד עמוד התורה והתפילה מנהיג ק"ק עדן מו"ר יצחק יעקב זצ"ל בן מו"ר סאלם אב"ד עדן ובת שבע נולד י"א באדר תרע"ה נאסף י"ז בטבת תשע"ב תנצב"ה

שמואל ישראל זוננשיין

By |2018-02-09T08:35:49+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש נכבד בעל נפש יקרה ירא וחרד קבע עתים לתורה מסור ונאמן לביתו ולבניו תמים בדרכיו וישר במעשיו ר' שמואל ישראל ב"ר אברהם דוד ז"ל זוננשיין נפטר באנטוורפן י"ז טבת תש"ן תנצב"ה מצבת זכרון להוריו אביו ר' אברהם דוד ב"ר שמואל ישראל ז"ל נפטר ט"ז תמוז תרצ"א אמו מרת סימא בילא בת ר' אברהם ע"ה נספתה עקד"ה בשנות השואה הי"ד

יששכר צבי הרשל רוזמרין

By |2018-02-08T22:08:38+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

ציון לנפש חיה פ"נ תמים דעים איש אמונים והצנע לכת אוהב שלום ורודף שלום וצדקה חסד לא מנע ממדוקים הפונים לעזרה ר' יששכר צבי הרשל ב"ר מרדכי רוזמרין ז"ל מבנדין פולין נפטר בשם טוב י"ז טבת תשל"א תנצב"ה

פינחס עפשטיין

By |2018-02-05T22:46:44+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב הגדול המפורסם רבי פינחס בהרב הגדול רבי ישעיה עפשטיין זצ"ל הראב"ד (סלד מתוארים בחייו וכ"ש במותו) שקד כל ימיו על התורה חיבר ספרים הרבה קנא ולחם מלחמת ר' צבאו' שפט את ישראל משפט צדק למעלה מארבעים שנה בהעדת החרדות עלה בסערה השמימה עש"ק לפני כניסת השבת י"ז טבת שנת תש"ל לפ"ק ונטמן במוצש"ק תנצב"ה וזיע"א

יעקב דאנון

By |2018-02-05T08:26:04+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

יעקב איש תם יושב אהלים החרש והכו המתחסד עם קונו שקדן בתורה לא פסיק נרסא מפומא כמוה יעקב דאנון זל ש'ובר' ומר.. דאתרא בק'ק' יירחב.. מ'ך יז טבת ש' תרכח תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט