נקברו ב יז לחודש אב

מסננים

יהודא ליב

By |2018-02-08T22:57:21+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|Tags: |

פה נטמן המנוח הנדיב אוהב צדקות ורודף חסד כמ'ר יהודא ליב ז'ל הן שלמה סדלר מעיר שרון פנסילוניא באמעריקא הן ששים ושמונה שנה היה במותו ונלב"ע ביום עשק יז' לחו'מ אב ש' תרמד תנצבה

רפאל קרסנוב

By |2018-02-07T19:00:07+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש נכבד בר אוריין ובר אבהן קדישין מגזע הרה'ק ה'ר פנחס מקוריץ ז'ל מר רפאל ב'ר שמואל קרסנוב נולד בקריוואזיר רוסיא וישב רוב ימיו באמריקא ובסוף ימיו עלה לא'ה'ק נפטר י'ז ימים לחודש אב תר'ץ תנצב'ה

אליעזר כהן

By |2018-02-05T21:53:40+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ עטרת ראשנו איש טהור צדיק וגדול בתורה הולך תום וגריס באורייתא תדירא מקרב את הבריות לתורה הרב הגאון רבי אליעזר בהר"ר יעקב כהן זצ"ל חתן הרה"ג ר' מנחם מנדל פרוש זצ"ל נפטר י"ז מנ"א תשנ"ה תנצב"ה

רחל לאה קליין

By |2018-02-05T13:41:23+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון פ"ט האשה הצדקנית והחסודה רודפת צדקה וחסד מרת רחל לאה קליין ע"ה בת הרה"ח מוה"ר ר' אברהם יעקב יצחק כץ הי"ד נכדת הגוה"צ האדמו"ר מבריד והרב מרוקין זצוק"ל אלמנת החסיד מוה"ר רבי חנניה יום-טוב ליפא ז"ל נלב"ע ערש"ק י"ז מנחם-אב תשמ"ב תנצב"ה

שמעיה יהודה מרינובסקי

By |2020-03-29T12:46:24+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב החסיד המפורסם בתורה ויראת ה' הקודמת לחכמתו מוהר"ר שמעי' יהודא בהר"ר נפתלי זלה"ה מרינובסקי שמש ברבנות בק"ק קרמנצ'וק סמרקנד ותאשכנד נלב"ע בכפר חב"ד עש"ק עקב י"ז מנ"א תשל"ה שנת איש מכאובות וידוע חולי תנצב"ה

רחל חוה ליבא שפירא

By |2018-02-09T08:28:57+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

ציון לנפש חיה פ"נ העלמה היקרה כלילת המעלות לתפארה בחכמה, צניעות ומעשי חסד מעוטרה מגזע צדיקים וקדושים אדירי התורה רחל חוה ליבא שפירא ע"ה בת יבלח"ט הרה"ח ר' יצחק יהודא שליט"א ירד דודי לגנו ולקט השושנה בשנת י"ד לימי חייה ביום י"ז אב תשנ"ג תנצב"ה

שרה יהודית וועבר

By |2019-06-12T16:03:59+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרבנית הצדיקת המ'פ ברב חכמתה מ' שרה יהודית בת הגאון האמיתי מו'ה פנחס ליב פריעדען ז'ל אב'ד ד'קק קאמארן א' הר'הג הצדיק מו'ה מרדכי אליעזר וועבר ז'ל אב'ד ד'קק אדא ת'נ'צ'ב'ה' נ'לב'ע י.ז מ.נ.א ת.ר.ס.ב

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט