נקברו ב יד לחודש שבט

מסננים

יצחק אליעזר חרל&;פ

By |2018-02-09T00:08:57+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

אבל גדול הי' בירושלים ביום נלקח מאתה אחד מגדולי וממנהיגי וממפרנסי שצוה שלא לתארו בשום תואר ר' יצחק אליעזר ז"ל בהרה'צ זבולון תרלפ זצ"ל עלתה נשמתו בסערה השמימה ביום יד שבט תרעד תנצבה

שאשע שושנה ויספיש

By |2018-02-07T18:52:08+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצדקנית יראת ה' קבלה יסורה באהבה ובאמונה כפה פרשה בסתר לעניים נצירת לשונה ינקה מבית הורי' ומתוך יראת ה' היתה צופיה הליכות ביתה וגידלה צאצאיה לתורה ויר"ש מתוך עוני ומחסור מרת שאשע שושנה ע"ה ויספיש בת הרב הצדיק ר' יעקב חיים בצלאל הרל"פ זצ"ל נלב"ע עש"ק י"ד שבט תשמ"ו תנצב"ה

קלארה זכות

By |2018-02-09T01:07:25+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

האשה הכבודה נעה גם נדה שכולה וגלמודה כי שחה לעפר אחת היא יונתי אך אמנה אחותי קומי לך רעיתי יפתי מערמות העפר קדושה ראשונה ותורת חסד על לשונה היפה בנשים אנה פנה ותטמן בעפר כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי לא תשכח מפי ואת משל בעפר זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך ואעבור עליך ואראך לוחכת את העפר המעטירה יראת ה' מ' קלארה די זכות נלבע ביד שבט דבקה לעפר הוהילי לאלו הגואל משחת חייכי יום יודע לה ורבים מי שניא רמת עפר ק'י'צו לפ'ק

אליהו יהודא רייכעס

By |2018-02-05T14:40:54+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

האי שופרא דבלי ה'א קאבכינן וילה אמרה ציון אבדה כליחמדתה נטע שעשועים מגזע קדושי' טהורי' שר וגדול בתורה פה מפיק מרכליות וכל רז לא אניסלי' בכולא תלמודא ומדרשות וזו'הק וראשונים ואחרונים ומנעורין זכה ללמוד וללמד תורה ברבים בח"ל ופה עה'ק עד שקע שמשו באיבו גם היה עצום במילידחסיד תוה'ק לקיים בכל נפשט ומאודו וכל פעליו ברשפי האמת"ו צדק במס"נ הרב הגאון המפורסם בתורתו וצדקותו ועוצם חריפותו ובקיאותו מהור"ר אליהו יהודא רייכעס זי"ע אבד'ק נ'שישרווינט בן הרב הגאון צדיק וחסיד מו'ה דוד זי'ע אבד'ק אישישאק בנו של אותו צדיק קדוש עליון מפורסם בדורו הרב הגאון החסיד איש אלקי מהו ארי' ליב זי'ע אבד'ק לידא נתבקש לישיבה של מעלה יום ב' כ'ד לחודש שבט שנת התריח ליצירה לפג תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט