נקברו ב יד לחודש טבת

מסננים

אסתר אלקאיים

By |2018-02-09T05:35:45+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

וי להאי שופרא אהה כי גזל המות אשת חיל יקרה משלשלת יוחסין ורבנים מקורה עדינה ורבת חסד זכה וטהורה נקטפה אם על בנים בעת לדתה ליגון בעלה וכל בני משפחתה הלא היא הצדיקה הצעירה בת עשרים ושמונה הגבירה אסתר בת ג'שקה לבית אלקאיים נ'ע י'ד טבת ה'תרצ'ה תנ'צב'ה

יוסף מימראן

By |2018-02-09T06:45:16+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

הגל הזה עד ועדה המצבה כי נטמן תחתיה האי מרגניתא טבא הנבון וחשוב ירא אלקים וסר מרע הנפטר בש'ט במבחר ימיו כהר יוסף מימראן נע יום יד טבת ש תרנא תנצבה

משה פרנס

By |2018-02-09T08:47:45+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

המרחם הוא ירחם על נר"ן מ"ק הזקן הכשר אוהב התורה ולומדיה עבד באמונה בהר הזיתים כל ימיו ר' משה פרנס בן רבקה ז"ל נלב"ע י"ד סבת תרע"ד ת'נ'צ'ב'"ה

רבקה וייסברג

By |2018-02-09T09:34:32+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה והצדקנית מוקירה תורה ולומדיה ילידת ירושלם מרת רבקה וייסברג ע"ה בת הרה"ח ר' יצחק סנדר זצ"ל אשת ר' יצחק מאיר ז"ל נפטרה י"ד טבת התשמ"ט באמריקה הובאה לקבורה י"ז טבת התשמ"ט תנצב"ה

אדמו”ר רבי אלתר אלעזר מנחם בידרמן זצ”ל

By |2018-02-08T09:58:55+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פא.. מק.ושים אראלים ותרשישים הרב הצדיק בוצינא קדישא חסידא ופרישא קכש"ת מוה"ר אלתר אלעזר מנחם הן הרב הצדיק הקדוש קכש"ת מוה"ר משה מרדכי זצוק"ל והנו"מ עטיל .ורה עלתה ה.מימ. .. י"ד טבת תשס"א ..

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט