נקברו ב יד לחודש אלול

מסננים

רפאל Refael

By |2017-02-07T11:50:37+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

ציון איש יקר ונכבד שמו ר' רפאל בן ר' שלמה מאונו ארן אשר לבן נדבו לעת הגיע לזקנה לעלות לעה"ק ונפטר בדרך על הספינה ביום שק יד אלול תרנז וזכה שאשתו היקרה מ חי' תי העלתו בהוצאה מרובה להקבר פעהק ביום הכו אלול תנצבר ויעמוד לגורל לקץ

חיים ברוך אדעסט

By |2018-02-05T16:23:25+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו פ"נ האי גברא יקירא רחים ומוקיר רבנן בעלי אבינו וזקננו ר' חיים ברוך ב"ר אפרים שמואל הכהן כ"ץ זצ"ל אדעסט אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה נולד ביום ש"ק חוה"מ פסח י"ט ניסן תרס"ו נפטר בליל ש"ק פ' כי תצא י"ד אלול תשמ"ה תנצב"ה

דינה שוורץ

By |2018-03-13T16:44:04+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו מורתנו אשת חיל עטרת בעלה הצדקנית הצנועה וטובת הלב מרת דינה שוורץ ע"ה בת מו"ה ר' דוד ז"ל נלב"ע בשיבה טובה ובשם טוב י"ד אלול תשנ"ז תנצב"ה

יהושוע רוזנפלד

By |2018-02-08T19:03:06+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ ישרים והולך וירא שמים עסקן במצות ורב פעלים תלמיד חכם מופלג ועושה צדקות וחסדים הרה"ח מוה"ר יהושע בן מוה"ר אברהם יצחק ז"ל רוזנפלד מסלובולוי - בני ברק נפטר בש"ט ביום ש"ק כי תבא י"ד אלול תשמ"ה תנצב"ה

לאה מוסאיוף

By |2018-02-05T09:25:50+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

מ"ק האשה האצילה וטובת הלב לב בעלה בה בטח אהובה ונערצה על משפחתה ומוקירי' הוד והדר פעלה וצדקתה עומדת לעד אשת ר' רחביה יצ"ו מוסאיוף נלב"ע ביום שבת קודש י"ד אלול תשמ"ב תנצב"ה Leah Moussieff

אליהו הררי רפול

By |2018-02-08T20:09:22+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך בכו בכה להולך ציון לנפש יקרה רוח אצילה נשמה טהורה ממשפחת רם נשא ונתן באמונה אהוב ואהב את הבריות גמל חסד בגופו ובממונו משכיל ונבון מר אליהו בן לטיפה בן ר' אברהם בן ר' יוסף זצ"ל הררי רפול נפ' יום י"ד אלול תשל"ט תנצב"ה

שרה לבטון

By |2018-02-05T03:32:18+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

אשת חיל מי ימצא פ"נ עטרת בנים וצאצאים ממרומי יחס מושב איתנים מבית חכמים וסופרים שבעת ימים ורבת שנים מרת שרה לבטון בת בוליסה נ"ע נשמתה בטהרה לשמים עלתה ביום י"ד לחודש אלול שנת התשנ"ד תנצב"ה

רפאל אשר אליה הלוי

By |2018-02-04T23:45:56+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

ארץ מגדלי בכורים בני ציון היקרים מיקירי ירוש אשר התהלח לארץ ארץ ערה היא מן השמים יגדל המספד בירושלים לקדושים אשר בארץ ארץ אשר א..תי את אדוני הה הרב המובהק רצו משכים ומעריב בבכ ובמ שבארץ כמוהרר רפאל אשר אליה הלוי זל יד לח אלול ש תקצה טמון בארץ

רפאל אשר אליה הלוי

By |2018-02-04T23:46:27+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

ארץ מגדלי בכורים בני ציון היקרים מיקירי ירוש אשר התהלח לארץ ארץ ערה היא מן השמים יגדל המספד בירושלים לקדושים אשר בארץ ארץ אשר א..תי את אדוני הה הרב המובהק רצו משכים ומעריב בבכ ובמ שבארץ כמוהרר רפאל אשר אליה הלוי זל יד לח אלול ש תקצה טמון בארץ

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט