נקברו ב יג לחודש תשרי

מסננים

פעריל האלברשטאם

By |2018-02-09T00:27:46+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה אמנו המסורה פעריל האלברשטאם בת ר' אריה והענטשע ז"ל אשת נאמנה ר' מרדכי נ"י רב מקעמפ..ה נולדה ב' דראש חודש תמוז תרס"ט גורליץ פולין נפטרה י"ג תשרי תשל"ה בלטימור מד. ארצה"ב גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה ת'נ'צ'ב'ה' לזכר נשמות אריה בהרה"צ ר' משה האלברשטאם מקשנב מ' הענטשע ב"ר מנחם מנדל פרנס מגורליץ

חיים ברלין

By |2018-02-05T23:17:02+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

בשנת לפק אהה כי גוע חטר מגזע גאוני עולם הרב המפורסם מרנא רבי חיים זללה'ה ברלין בנו של הגאון הגדול אדמו'ר רבי נפתלי צבי יהודא זללה'ה ר'מ דוואלאזין ונין ונכד להגאון מאור הגולה רבי חיים זללה'ה אב'ד ור'מ דוואלאזין נולד בוואלאזין יום ה' שבט שנת וע'כ אתה נולד וינב'ט פ'עיה'ק אור ליום י'ג תשרי שנת תר'עג בן שמונים שנה ושמונה חדשים ושבעה ימים תנצבה

אהרן גוטמן

By |2018-02-08T19:58:33+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פנ ר אהרן ב"ר שמואל ז"ל גוטמן נלב"ע י"ב תשרי תרנ"ב שוקם בירושלים השלמה ע"י נכדו ד"ר דניאל צבי בן לאה ומשפחתו בארצות הברית

רפאל סיתהון

By |2018-02-08T11:28:52+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

אשרי איש ירא את ה' במצותיו חפץ מאד קול נהי נשמע מציון צעקה גדולה ומרה כי נגזר מארץ החיים על האבידה שאבדה לנו מדוכה ביסורין חולאים רעים נקטף במבחרי ימיו אוהב התורה ולומדיה מחזיק ביד תלמידי ח השם הטוב כה"ר רפאל סיתהון נלב'ע יום יג' לחו' תשרי התרפ'ז תנצ"בה

מרדכי רחמים צבע

By |2019-10-31T16:15:28+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

אשרי איש ירא את ה' במצותיו חפץ מאד מ'ק הגביר הנכבד ירא את ה' רחום רבנו רצ'ו הנדכה ביסורין נפטר בש'ט ה'ר מרדכי רחמים צבע ז'ל נ'ע ביום יג תשרי ש ויציצו מעיר כאשב הארץ היא ש תרפח תנצבה

משה יוסף מרדכי מיוחס

By |2018-02-04T18:46:22+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

ציון המנוח איש צעיר מתושבי עהק ירושלם ת'ו משה יוסף מרדכי בן מורינו הרב רפאל מיוחס תנצב"ה נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ מחיה מתים יחייהו נטל ... נח נפשיה דמורינו הב בעל ס' שער המים וברכות מים ומים שאל ופני המים בי"ג תשרי משנת וישרים יעלוזו לפ"ק

טוביה שטחל

By |2017-01-11T11:25:06+02:00יום רביעי,11 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ טוביה שטחל בן לאה ואברהם אבא ממשפחת משכילים ציוניים ותלמידי חכמים ויראי שמים נולד בכ"ו בטבת תר"ע נלב"ע בגיל פ"ז בי"ג בתשרי תשנ"ז תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט