נקברו ב יג לחודש ניסן

מסננים

יוסף חיים שרבאני

By |2018-02-08T21:53:53+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

מ"ק של הרה"ג השקדן המצוין משים לילות כימים שלמד ולמד במסירות והעמיד תלמידים רבים רב פעלים לתורה וללומדיה בנש"ק כמוהר"ר יוסף חיים שרבאני זצ"ל ב"ר יהושע ומסעודה זצ"ל נלב"ע י"ג ניסן תשל"ט תנצב"ה [...]

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט