נקברו ב יג לחודש טבת

מסננים

רפאל זבולון חרל&;פ

By |2018-02-07T18:52:37+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הגאון ישב באהלה של תורה והרביץ תורה ברבים עשרות בשנים רבי רפאל זבולון חרל"פ זצ"ל בהרב יעקב חיים בצלאל רב ומו"צ בירושלם נלב"ע י"ג טבת תש"ל תנצב"ה

יהונתן בנימין אסטרייכער

By |2018-02-04T23:15:43+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הצדיק החסיד מוהר"ר יהונתן בנימין זצ"ל בן מוהר"ר פנחס ז"ל אסטרייכער נכד הגאון האדיר החכם המהולל מוהר"ר יהונתן בנימין זצ"ל אב"ד דק"ק טשענגער ושם מנו"כ נפטר בשיבה טובה י"ג טבת תרפ"ח תנצבה

שלום פרידל הגר

By |2018-02-08T18:09:55+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר מו"ה ר' שלום פרידל ב"ר נח ז"ל הגר מצ'רנוביץ - ת"א שמו הטוב נודע בשערים לגומל חסד ומכניס אורחים במאור פנים וקיבל יסורים מבלי התאונן רבות בשנים מאתנו זכרו לא ימוש כל הימים הסתופף בצל רבוה"ק מויז'ניץ וסדיגורה זי"ע נלב"ע י"ג טבת תשל"ה תנצב"ה -לזכר עולם- אביו ר' נח ב"ר מאיר נ' י"ט חשון אמו בילה לאה ב"ר שלום פרידל נ' כ"ו תשרי אחיו ר' יצחק ב"ר נח נ' ט' חשון בגלות טרנסדניסטר הי"ד

רבקה צירל בורד

By |2018-02-09T08:30:24+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה יראת ד' רודפת צדקה וחסד מרת רבקה צירל ע"ה אלמנת הרה"ח ר' יצחק לייב ז"ל בורד בת הרה"ח ר' שלמה זלמן ז"ל נלב"ע י"ג טבת תשנ"ה תנצב"ה

שאול חיים הורוויץ

By |2018-02-05T23:27:35+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

ציון לנפש חיה פ'נ הרב הגאון המפורסם ר' שאול חיים בן הגאון ר' אברהם הלוי הורוויץ הרב מדוכראוונע חתן הגאון האמתי ר דוד טעכיל זצ'ל מר'א דמינסק בעהמ'ח ספר גלילת שאול יד שאול מפ.. ..רי עץ חיים הוא יסד הישיבה הגדולה והת'ת פרי עץ חיים במאה שערים ויהיה למסעובר לכל דבר שבקדושה נלב'ע ביום י'ג טבת תרע'ו תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט