נקברו ב יב לחודש ניסן

מסננים

אלטא חי שיינער

By |2018-02-09T02:40:26+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה אלטא חי' בת ר' יעקב ז"ל שיינער אשת חיל עטרת בעלה ללמד בני' תורה יום ולילה טוב לה תורת פיהם מכל מעלה אך היא בקב חרובים די לה חסד ואמת ושלום הורישה לבני' יום יום ידרושון ללכת בדרכי' הלוך תלך במעלות ודובבות שפתי' נלב"ע בש"ק י"ב ניסן תשמ"ג בשנת השמונים וארבע תנצב"ה

מרים זוננשיין

By |2018-02-09T08:36:18+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצנועה יראת ה' היא אוצרה ברבנן וצדיקים אמונתה חזקה מרת מרים זוננשיין ע"ה בת ר' ישראל זצ"ל אשת ר' שמואל ישראל נ"י מבלגיה החזירה נשמתה הטהורה ליוצרה בליל שב"ק י"ב ניסן תשד"מ תנצב"ה לזכר עולם אביה ר' ישראל גאטמאן הי"ד הבקי בחדרי תורה מורה צדק בק"ק סטרי.. מגיד מישרים והרביץ תורה ברבים בקראקא המכונה ר' שראלקא מגיד שנספה בשואה האיומה ע"י הצוררים ימ"ש ט' אדר ב' תש"ג

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט