נקברו ב יב לחודש טבת

מסננים

יעקב יוסף יפה

By |2018-02-05T20:16:54+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ אבר מצעירי בני ציון מצוינים בתורה מוסר ודר'א אהובי מקום ולבריות עמוס בתורה ויראה ר' יעקב יוסף ב'ר אלי' יפה נקטף בדמי ימיו בחורבן כ'ה שנה ביום י'ב טבת תרעח תנצבה

אסתר עקשטיין

By |2018-02-05T19:54:41+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ הרבנית אסתר ב'ר אורארי' עקשטיין נ' יב טבת תרפו ש"א מינדל אשת הגה"ג ר' אברהם אליעזר בן הה"ב ר' אהרן יודא עקשטיין זצ'ל ראב'ד דקד'י פעסט נ' י"ג מנ"א תרס"ח ומנ"ב שם ת'נ'צ'ב'ה'

רבקה בוקשפאן קליין Rivkah Bukspan Klein

By |2017-02-02T19:30:16+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה המיוחסת הרבנית מרת רבקה ע"ה בת ר' שרגא צבי וגננדל טיגער ז"ל אשת הרב אברהם בוקשפאן ז"ל ירושלים פילדלפיה ארה"ב ובזווג שנ' משנת תש"ל אשת הרב מהור"ר יהודה אריה קליין שליט"א אשת חיל היתה כל ימיה דור ישרים השאירה אחריה נפטרה בעה"ק ירושלים י"ב טבת תשל"ד

אברהם ואלעס

By |2018-02-04T22:59:15+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

ציון קבר ר' אברהם ב"ר משה הלוי ואלעס נ"ע מענוי עולם יליד ירושלים באהבה חונן עפרה נפטר בי"ב טבת תרצ"ט ינוח בשלום על משכבו בשנת א' לשחרור ירושלים שוקם קברו

אליעזר בכר

By |2018-02-05T10:35:10+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ עסקן הצבורי המצין ... אליעזר בכר ... התורה והמלאכה .. בירושלם... האחרון בלי לאות לטובת אחיו המהגרים לאמריקה צדיק היה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו נולד בירושלם בשנת תר'ח נפטר בנויורק בי"ב טבת תרצ"א והובל לקברות בירושלם בי"ב טבת תרצ"ב תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט