נקברו ב יב לחודש חשון

מסננים

רבקה ברגר

By |2018-02-05T06:23:30+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה והצדקנית מנב"ת מרת רבקה ע"ה בת הרה"ח מוה"ר מרדכי גימפל זצ"ל מסאטמר אשת הרה"ח מוה"ר יהודה לייב ברגר זצ"ל ... *לא קריא*

אהרן לנדאו

By |2018-02-08T23:19:29+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

ץ"מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי" (תהילים קי"ט, צ"ז) פ"נ ר' אהרן לנדאו בן ר' צבי הלוי ובלומה ז"ל איש אשכולות ענו ואוהב את הבריות עסק בצרכי ציבור באמונה מצאצאי הנודע ביהודה כ"ו אדר תרע"ז י"ב מרחשוון תשע"ג תנצב"ה

רב נחום לעווי משאדיק

By |2019-08-21T17:46:48+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פנ איש קדוש טהור בן שמונה שנה החל לדרושה והקדיש כל ימיו בתוע ובתענית וסיגופים ומסג לא פסק פומי' מגירסי' יום וליל זכה ללמוד וללמד והעמיד תלמידים הרבה הרבה מאוה'ג חריף ובקי סיע החסיד ועניו כקשת מוה נחום זצללה בהרבר אברהם זל אשר הי' אבדק ..שאדיק עלה בסערה השמים יום ד יב מרחשוון ש תרכו לפק תנצבה

יואל משה סאלאמאן

By |2018-05-01T15:55:47+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ אחד ממצויני בני ציון ומשה מצוין בתורה יראש ובחכמה מיסד השכונה הראשונה נחלת שבעה והמושבה הראשונה בא'י פתח תקוה ובנין בקור חולים החדש עסקן צבורי בקודש רבי יואל משה סאלאמאן ז'ל בה'ר מרדכי זצ'ל ממיסדי ביה'כ ה'ג בית יעקב בירושלם נלבע בש'ט י'ב חשון תרעג תנצבה

טילה דבורה רייכיל

By |2018-02-05T12:00:06+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ מרת טילה דבורה ב"ר זלמן א"ר זאב רייכיל ע"ה נ' י"ב מרחשון תרפ"ט ת'נ'צ'ב'ה' לז"נ בנה שלמה צבי ובנו חיים בתה ציניה ובנה מרדכי שנספו בשואה ברוסיה המצבה הוקמה ע"י בנה אליעזר עשירי

חנה פייגא שור

By |2017-01-05T16:12:40+02:00יום חמישי,5 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ. האשה הצדקנית והחסידה רבת החסד והמעש נפש יקרה וחביבה עמדה לימין בעלה ובניה ותעש בחפץ כפיה מרת חנה פייגא שור ע"ה בת ר' אברהם פסח ז"ל נלב"ע י"ב מר חשון תשמ"ח תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט