נקברו ב יא לחודש תשרי

מסננים

אסתר גולדה שפירא

By |2018-02-09T00:20:40+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרבנית הצדקת אשת חיל אוהבת ישראל וארצו נוחה למקום ונוחה לבריות אסתר גולדה בת האדמו"ר הרה"צ נתן דוד זצ"ל מפרצוב כלת האדמו"ר הרה"צ רק חמ"י מדרוהוביץ זצ"ל נכדת המגיד מקוזיניץ והיהודי הקדוש נפטרה די ימיה למחרת יום הכפורים תש"ה קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה

פרומה סלמון

By |2018-05-01T16:03:23+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הכבודה בת ציון היקרה לבעלה בפעולתו הקדושה לגאולת הארץ עזרה בניה לתורה ולתעודה חנכה נפטרה שבעת ימים ומעט בשנת שלש ותשעים לחייה מרת פרומה בת ר' אברהם אשת הרב ר' יואל משה סלמון ז"ל ביום י"א תשרי תרפ"ח תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט