נקברו ב יא לחודש תמוז

מסננים

גרשון פאשקאוו

By |2018-02-08T12:04:58+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

מ"ק ר' גרשון ב"ר יעקב פאשקאוו שקנה בחייו ונלב"ע בן מ"ז שנה בחו"ל בעיר פריוואלנא ביום ד' י"א תמוז תרמ"ב וצוה שהמ"ק יהיה פנוי עד עת קץ תנצב"ה

רחל לא ידוע

By |2018-02-05T21:28:49+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה הצדיקה מרת רחל בת הרה"ח מו'ה אלימלך צבי הלוי ז'ל אשת הרהצ מחריר סופר זצל נלבע יום ד יא תמוז תרסו לפק תנצבה

שרה חנה זלאטופולער

By |2018-02-09T08:46:39+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצדקנית מרת שרה חנה ע"ה זלאטופולער אשת הרה"ח ר' יוסף ראובן יוחנן הכהן זצ"ל בת ר' אברהם הכהן זצ"ל נכדת הגה"צ ר' עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל בעל "לב העברי" נלב"ע ערב שבת קודש י"א תמוז תש"ס ונטמנה במוצאי שבת קודש י"ג תמוז תש"ס ת.נ.צ.ב.ה.

משה אהרן רייכמן

By |2018-02-09T04:19:29+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הגאון החסיד ר' משה אהרן רייכמן בן הרב החסיד ר' אפרים זצ"ל אב"ד דק"ק נאוויטאניץ בעמח"ס ארץ חמדה נכד החכם צבי זיע"א נפטר י"א תמוז תרל"ב תנצב"ה שוקם בשנת תשמ"ה ע"י נכדו ר' בן ציון משה רייכמן שליט"א

ריקל הוניג

By |2018-02-09T04:25:08+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החסודה הצנועה והנדיבה מרת רי'קל בת מוהר"ר משה סלאטקי מקאליש ילידת ירושלים אשת ר' משה הוניג ע"ה כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון נפטרה באוסטרליא י"א תמוז תשמ"ז הובאה לקבורה ט"ז תמוז תשמ"ז תנצב"ה

יצחק אנג’יל

By |2018-02-05T02:31:59+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

ציון לנפש יקרה רבות דמעות תרדנה על נפש העדינה חמדת גנוזה נטמנה בציון נקברה מול מקדשה יקר רוח איש תבונה זכה להיות במחנה שכינה זקן וישיש מן הרמתים לבניו היה מאור עינים ה"ה החה"ש כמוהר'ר יצחק אנגיל בן שרה ז"ל ותמ'ך ביום י'א לחדש תמוז שנת התש"ו תנ'צ'בה

יצחק אנג’יל

By |2018-02-05T02:31:46+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

ציון לנפש יקרה רבות דמעות תרדנה על נפש העדינה חמדת גנוזה נטמנה בציון נקברה מול מקדשה יקר רוח איש תבונה זכה להיות במחנה שכינה זקן וישיש מן הרמתים לבניו היה מאור עינים ה"ה החה"ש כמוהר'ר יצחק אנגיל בן שרה ז"ל ותמ'ך ביום י'א לחדש תמוז שנת התש"ו תנ'צ'בה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט