נקברו ב יא לחודש כסלו

מסננים

יהושע פורר

By |2018-02-05T18:24:01+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

בגל ינוח אדם ביקר יר'ה שומר תורה ומצוה אוהב אד. ה'ר יהושע ב'ר יהודה ליב פורר נלבע ברחובות ליל י'א ושב לעפרו ליל י'ג כסליו התרפא תנצבה

יוסף שלזינגר Yoseph Schlezinger

By |2017-02-02T20:20:53+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם, ישר וירא ה' תרם רבות לעם ולמדינה ר' יוסף שלזינגר בן הרב יודא בנימין וולף זצ"ל ופייגה לאה ונכד של הרב כלב (פייבל) שלזינגר זצ"ל אב"ד בטופולצ'ני ומחבר הספר תורת בר-נש נפטר י"א כסלו תשנ"ח בשנת פ"ז לחייו תנצב"ה

רפאל ראזענבערג

By |2018-02-09T04:52:10+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבני החסיד אהוב על כל מכיריו מוה"ר ר' רפאל ז"ל בן מוהר"ר אריה דוב ז"ל ראזענבערג יליד סיטשעל - רומעניע רשם בדת האל חק ושירי דוד המלך ע"ה שר באשמורת פיו ולשונו שמר ושפך שיח לבוראו בשמחה ובתמימות את הונו פיזר בצינעה לקיום ולכתיבת התורה ולבנין מוסדות לרבותיו אדמו"רי בית וויזניץ היה דבוק משחר טל ילדותו זכה לראות נינים ונכדים דורות ישרים יראים ושלימים נפטר בשיבה טובה בת צ"ב שנים ביום י"א כסלו תשנ"א לפ"ק תנצב"ה

שרה פינקל אדלר

By |2019-06-12T15:29:07+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשה גדולה בחכמה ובכל מדה טובה בת גדולים הרבנית שרה פינקל אדלר נ"ע אלמנת הרה"צ רבי יוסף יהושע אהרן אדלר זצ"ל בת הרה"צ רבי אלימלך לאם זצ"ל נכדת רבה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק ושר שלום מבעלזא ולמעלה בקודש זי"ע וזצוקלל"ה נ' בשם טוב ובשיבה טובה בש"ק י"א כסלו תשל"ו ת'נ'צ'ב'ה'

מרדכי שפירא

By |2018-02-05T21:54:06+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ הרב הצדיק המו'ה'ג הישיש מו'הר' מרדכי שפירא זצ'ל בה'רה'ג וכ'ו מו'ה צבי זצ'ל אבדקק' טארניגראד בפולין אשר הלך לעולמו י'א לחודש כסליו שנת תרנב לפק פעהק ירושלם ת'ו תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט