נקברו ב יא לחודש אב

מסננים

זלמן זילברמן

By |2018-02-05T23:05:09+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הצדיק הנסתר עוותן ושפל רוח עמוד החסד רב פעלים ועדין נפש איש האשכולות - איש שהכל בו תורה ויראת שמים וגמילות חסדים רחים ומוקיר רבנן הר"ר זלמן זילברמן זצ"ל בן הר"ר זעליג הכהן זצ"ל נלב"ע י"א מנחם-אב תשמ"ב תנצב"ה

דוב אהרן בריזמן

By |2018-02-05T06:14:59+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב הגאון צדיק תמים חסיד ועניו ר דוב אהרן בריזמן זללה"ה ראב"ד בעיר קולנה (פולין) מחבר ס' באר מים באור על מדרש רבה בן הרב בצדיק ר' משה יוסף זצ"ל מו"צ ור"מ בעיר הנ"ל נתבקש לישיבה של מעלה ביום י"א מ' אב ה'תש"א ת'נ'צ'ב'ה

תמו בן חמו

By |2018-02-08T17:49:50+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

אשת חיל מי ימצא תנו לה מפרי ידיה ויהללוה מעשיה צדקה וחסד וידיה שלחה לאביון במעלתך הקדושה והטהורה נשמתך תהיה תחת כנפי השכינה חיים חסד ואמת הנחלת לנו מה יפית ומה נעמת וזכרך לעד בלבנו ברחמיו יחמול עליה ועל משכבה יהיה שלום וההר הק [...]

נסים סאלים

By |2018-02-08T14:37:07+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגורלך לקץ הימין מ"ק בעלי היקר והנעלה אבינו וסבנו הנפלא מר נסים סאלים בן רינה ז"ל נאמן לה' ולמצות התורה סחר באמונה בדרך ישרה יקר וחביב ליחיד ולחברה מעשיו זכים ושיחתו טהורה נלב"ע י"א מנחם אב תשנ"ו ת.נ.צ. [...]

יצחק בלאזר

By |2018-02-05T23:15:39+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

ש..מנו... יצ.. יצחק אור ישראל איו צוחת ירושלם עלתה חכם וגאון סגר עין קן תורה ומוסר בתה בהשמע זאת ברוסיה רבתה תאניה ואניה שם מנער כככב דרך לאלפי רבבה אורו זרח מתלמידי גאון ישראל מסלאנט הוא המיוחד לשם בישראל גאון עצום צדיק ועניו נשגב רבנו יצחק זצוק"ל בלאזער בהרה"צ ר" שלמה ז"ל איה שוקל וסופר חכמתו וגבורתו בעבודת ד" ומסירת נפשו להגדיל תורה מוסר ויראה תורת אמת היתה בפיהו ורבים השיב מעון בעמיד תלמידים הרבה מלפנים רב בפטרבורג וחבר שו"ת פרי יצחק "ז אורישראל ונבט ביום ב יא מנא תרסזיין ת"נ"צ"ב"ה

אילקום שלמה לא ידוע

By |2018-02-05T23:14:22+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

מקום קבר הרב אילקום שלמה ב'ר חיים זקן הדור זכה והשלים ימיו בירושלם: עיני ישראל בגולה עליו דמעה תרדנה האראדאק איוויניץ איישישאק הוראדנא ולובעשיי עיר מולדתו אלו ערים כולנה אשר ישב על כסא הרבנות לכבוד בהנה: רועה נאמן הי' לעמו עד עת שיבה וזקנה עלהו למרום י'א אב ת.ר.ס.ח. ת.נ.צ.ב.ה.

אהרון בער

By |2019-10-30T14:51:16+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

על הגבר אשר במבחר ימיו נטמן בקבר הזה הרב הצדיק תמים היה בתורתו ובאמונתו: עבד את קונו בכוחו ואונו: נודע בשערים שמו: גודר גדר ועומד בפרץ ועושה חסד צדקה ומשפט כש"ת מו"ה אהרון בער מתושבי מק"ק טרעביטש במדינה מעהרען המדוכא ביסורין והלך למנוחות ויודעיו ומכיריו עזב לאנחות ב??? לעת מנחת ערב י"א לחודש מנחם אב תרע"ד לפ"ק תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט