נקברו ב ט לחודש כסלו

מסננים

יצחק פריינד

By |2018-02-05T15:09:47+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ החסיד ר' יצחק בן החסיד הר"ר נחום מרדכי פריינד ז"ל נפ' ט' כסלו תש"ד תנצב"ה לזכר נשמת זוגתו מ' רבקה ב"ר בנימין ז"ל נפ' כ"ג חשון ובניהם טובי' גדלי', יחזקאל, שאול, ברוך, מלכה, משה, אברהם, אסתר ויוחל"צ שנהרגו עק"ה הי"ד ובנם נחום מרדכי בנימין תנצב"ה

שלימה לוינגר

By |2018-03-04T13:58:35+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה והיקרה מרת שלימה לוינגר ע"ה בת הרה"ח ר' מנחם שלמה ברקוביץ' ז"ל אשת הרה"ח ר' יוסף הלוי לוינגר ז"ל שמה נודע בשערים באמונתה הטהורה לבה שפכה כמים בתחנונים ובתפלה יראת ה' היא אוצרה מעשי' הטובים היו לאת לבני משפחתה ועדתה השאירה אחרי' בנים וב"ב עוסקים בתורה וביראה נשמתה יצתה בשם טוב ביום ה ט' כסלו תשס"ד לפ"ק והובאה לקבורה למחרתו עש"ק תנצב"ה ושם אמה רבקה לאה

חיים עשור

By |2018-02-08T19:16:23+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים והלך לפניך צדקיך כבוד ה' יאספך איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע נדכה ביסורין מסר נשמתו לאלהים תמים היית בחייך ולעולם לא נשמחיך שמך חרוט בלבנו וזכרך לא ימוש מלבנו נלב"ע ביום ט' כסלו תשל"ט יהי זכרו ב [...]

לאה רוזנבלום

By |2018-02-05T18:21:25+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשה יראת ד' רודפת צדקה וחסד כפה פרשה לעני הצדקנית מרת לאה רוזנבלום ע'ה ממוגליניצה-ורשה בת הרב אברהם יהושע העשיל ז"ל ובת מינטשא מגזע המגיד הק' מקוזניץ ואוהב ישראל מאפטא והרה"ק ר' יהודה ליב הכהן מהונופולי בעה"מ ספר הק' אור-הגנוז ובעל ישועות יעקב אבד"ק לבוב והגליל זי"ע נפטרה בשם טוב בגיל תשעים ט' כסלו תש"ל תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט