נקברו ב ט לחודש אדר

מסננים

יוסף אריה לייב סלומון Yoseph Arie Leib Solomon

By |2017-02-02T19:41:44+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר נהנה מיגיע כפיו ובתורת ה' חפצו הר' יוסף אריה לייב סלומון בה"ר אלימלך יצחק ז"ל דור חמישי להרב אברהם שלמה זלמן צורף ז"ל מבוני ירושלים נלב"ע ט' אדר התשנ"ד תנצב"ה

רבי אלעזר אדלר אדמו”ר מדזיקוב

By |2018-02-18T10:46:46+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"צ המפורסם לתהלה האדמו"ר רבי אלעזר אדלר זצ"ל בן האדמו"ר הרה"צ רבי יוסף זצ"ל ואמו הרבנית שרה - פינקיל ע"ה ממלא מקום אבותיו הקדושים אבות החסידות ומייסדיה בעיה"ק ירושלים רבות בשנים הרביץ תורה ויראה בארצות הגולה, לרבים שהסתופפו בצילו ביתו היה בית ועד לחכמים ופתוח לרווחה לכל דיכפין ודיצריך וקידש שם שמים ברבים נסתלק בעיר לוס - אנג'לס ביום ט' אדר תשס"ז והובא למנוחות ביום י"א אדר במקום מנוחת אבוה"ק פעיה"ק ירושלים תנצב"ה

אברהם אביז’דיד

By |2018-02-09T01:01:47+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

מק ציון לנפש יקרה מבקר חולים גם בקרה ראשון לבני ציון תפארה תואר רופא לו כותרה בתשעה באדר יום מרה בשנת ה'ש'ך' בליל צרה לפרט גדול עולם נברא נשמתו בגן עדן נשארה אברהם אביז'דיד ת"נצ"בה"

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט