נקברו ב טז לחודש תשרי

מסננים

דוד סתהון

By |2018-02-09T03:37:21+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

מ'ק קול ברמה נשמע בציון כי אבד חסיד מי הארץ ווי לאזילא ווי לחבילא אדם שקדן בתורה שירת רוב חייו בקודש זקן שקנה חכמה ובו נתקים כל רעב משלחנו יאכל ה'ה החכם כ'מהר'ר דוד סתהון זל מכ יום וי תשרי תריג ת'נצב'ה

צבי ארי שטיין

By |2018-02-09T09:26:09+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אבינו היקר באדם איש תם וישר שייף עייל שייף נ..יק עסק במו"מ באמונה ודבק ברבותיו אדמור"י בעלזא בכל נפשו ומאודו הרה"ח ר' צבי ארי' שטיין ז"ל בן הגה"ח רבי יעקב אליעזר זללה"ה מדובעצקי בן הגה"ח רבי צבי ארי' זללה"ה מקרולבר נלב"ע ט"ז תשרי חוהמ"ס תשמ"ו לפ"ק תנצב"ה

יוסף אייז

By |2018-02-09T03:50:13+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ מו"ה יוסף במוה"ר חיים ישראל אייז ז"ל מק"ק ציריך, שווייץ יראת ה' היתה ראשית חכמתו ובתורתו הגה באהבה רבה בלהט נשמתו סלל לו מסלה ישרה בעבודת קונו פנים לא נשא למען אמת נאבק במיטב אונו בנדיבות לב גמל טוב והסתיר חסדיו חותמו הצנע לכת עניו בכל צעדיו יפו פעמיו במסחרו באמונה ובטחון ילדיו הדריך לאהבת תורה ברוח נכון מנהגו קבלו לשמוח במועט לכת בדרך תמים ישרה אלקים נפשו בגן עדן עד אחרית הימים וש"א אדל נלב"ע ביום ט"ז לחודש תשרי שנת תשמ"ה תנצב"ה

שלמה יוסף שיינר

By |2018-02-09T02:42:51+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

חבל על דאבדין ודלא משתכדין פ"נ האיש החשוב הנדיב המצוין בצדקה וגמילות חסדים קבע עתים לתורה נשא ונתן באמונה השאיר אחרין דור ישרים ר' שלמה יוסף ב"ר שלום ז"ל הלוי שיינר מניישטאט נפטר בש"ט א' דחוהמ"ס ט"ז תשרי תשל"ו בן שמונים שנה בתל אביב תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט