נקברו ב טז לחודש שבט

מסננים

נעכא אפל

By |2018-02-09T05:14:37+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצדקנית והצנועה אשת חבר מרת נעכא נטי ע"ה אפל בת ר' מנחם מענדיל ז"ל הולנדר אלמנת הגאון הצדיק ר' מרדכי זללה"ה נפטרה ונטמנה יום ו' ט"ז שבט תשנ"ה תנצב"ה ותעמוד לגורלה לקץ הימין

אלטא ריזא רחל שטרן

By |2018-02-09T03:05:11+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

אשה יראת ד' היא תתהלל פ"נ האשה הצנועה והחסודה מרת אלטא ריזא רחל ע"ה בת הרה"ח ר' שמואל ז"ל אשת הרה"ח ר' שלמה שטרן שיבלחט"א מקר.. ויז'ניץ בני ברק שו"ב בוישוי ואסלוי בריסל במצות ..כנסת אורחים היתה מיוחדת באמונה ב..שי"ת ובאמונת צדיקים היתה מעוטרת ולהם היתה דבוקה ומקושרת את בניה גידלה וחינכה במסירות לשם ולתפארת נלב"ע ביום ט"ז שבט שנת תשנ"ה תנצב"ה

סוריה ניסנוף

By |2018-02-08T17:26:25+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

מ"ק האשה הכשרה מנשים באוהל תבורך מרת סוריה בת בתיה ניסנוף זצ"ל נלב"ע ט"ז שבט תשמ"ט תנצב"ה לזכרון עולם יהיה צדיק המנוח אבינו הרב שוב מיכאל בן פנינה ניסנוף נלב"ע בעיר כטורצי רוסיה ה' אדר תש"ח תנצב"ה [...]

מרדכי מקס ש. פרנקו

By |2018-02-08T16:11:14+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

והלך לפניך צדקך כבוד השם יאספך מ"ק בעלי היקר והנעלה אבינו ואחינו הנפלא מרדכי ש. פרנקו ז"ל בן רחל בן למשפחה מפוארה הלך בדרך התורה נשמתו ביסורים נטהרה נלב"ע ט"ז שבט תשנ"ז ת.נ.צ.ב.ה. Maz S. Franco January 3,1923 January 24,1997 [...]

נסים נחום

By |2017-02-13T09:56:13+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|Tags: |

פה נגנז ארון הקדש איש חיל רב פעלים .ב.. לכל מדומה תפלל ענותן כהלל מסתופף בצל התורה והיראה רבים השיב מעון זכה וזיכה את הרבים מגדל עז והומה לתורה ויראה באונו והונו הרבה תורה בישראל בנסתר ובנגלה בארץ ובגולה למד הרבה יומם ולילה והחזיק בחייו וגם אחריו ביד רחבה בתורה ולומדיה סגולת המדות והמעשים גדולים מעשי נסים הרב המקובל החסיד ר' נסים נחום בן רבקה ת'נ'צב'ה' יצאה נשמתו בקדושה ו'י שבט ש' ז'ר'ע ק'ו'ד'ש מצבתה תרפ"א

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט