נקברו ב טז לחודש כסלו

מסננים

רבקה

By |2018-02-08T23:18:54+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|Tags: |

מק' אשה יראתה הצנועה והחסודה הנפטרת בשם טוב מבת רבקה בת הרב אליעזר מקאלאוונא ז'ל נלבע ביום טז' כסלו שנת תרסו לפ'ק תנצבה

יצחק לא ידוע

By |2018-02-05T17:56:46+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ ישר באדם הלך נכוחים צדקתו וישרתו הגיה' בחשבים חבר חי' לרודפי משרים קבור הוא במבחר קברים המופלג ישיש ונכבד יצחק ב'ר קלונינוזס ז'ל מענגלנדילי דפולין נפטר יום ג' ט'ז כסליו תרנג לפ'ק ירושלים עה'ק ת'ו תנצבה

אליהו סויסה

By |2018-02-09T04:01:30+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

ץ"אשרי הגבר אשר תיסרנו יה' ומתורתך תלמדנו" היה איש עניו שהתייסר ביסורים קשים ומרים עד סוף ימיו בעל לב טוב ואהב הכנסת אורחים זכה לראות בנים, בנות ונכדים שהתחנכו על התורה והמצוות על משכבו ינוח בשלום נפטר ט"ז בכסלו תשס"א 1925 - 13.12.2000 תנצב"ה

יוסף יעקב גענגער

By |2018-02-09T02:04:24+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אבינו ובעלי היקרים פאר משפחתינו כביר המעש נודע בשערים לשם ולתהלה איש האשכולות מוה"ר יוסף יעקב ז"ל ב"ר יצחק ישעי' ז"ל גענגער מביליץ - נאו יארק יסד ביתו ע"פ דרכי התורה ויהיה עוד לנצח בלב בניו ומכיריו סבר פנים יפות הראה לכל פזר נתן לאביונים בטוב לבב ישיב לו בעל הגמולות בעד כל הטוב שעשה עמד באמונתו בעברו מוראח השוייה קבל יסורים באהבה ובדומי' בגן עדן תהא מנוחתו עדי יעמוד לתחי' נפטר בשם טוב בנוא יארק ביום רביעי ט"ז כסלו והובא למנוחות לעיה"ק באור י"ח שנת תשנ"ז לפ"ק תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט