נקברו ב טז לחודש טבת

מסננים

פיגה רחל גוטליב

By |2018-02-05T22:40:32+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה פ"נ האשה הצנועה והחשובה יראת ד' אשת חיל מרת פיגה רחל ב'ר חיים הכהן רובינזון ז'ל אלמנת הר'ר ..ריאל פסח גוטליב ז'ל ששמש ברבנות במדינת אשכנז נולדה בירושלים בשנת תרי'ב נפטרה ט'ז טבת תרצ'ו ת'נ'צ'ב'ה'

אלכסנדר האנץ Alexander Heintz

By |2017-02-02T17:33:25+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש ישר וירא ה' באמת ר' אלכסנדר בן ר' דוד אריה האנץ ע"ה מסידנעי שבאוסטרליא נפטר בשם טוב בגיל ס"ז שנים ט"ז טבת תשמ"ב שם אמו אסתר ע"ה אהב רעיתו ובתו ועזבם לדאבונים לבית התפלה רצו רגליו לילות וימים כחו נתן לצרכי צבור באמונים סמך נופלים ומסר נפשו ליהודים נכבד ונאהב היה בין החברים דקדק במצות כבד ואהב הלומדים רגליו הוליכו לארץ ישראל להחזיר נשמתו התמים תנצב"ה

עטיא עטל רוב Atiah Ethel Robb

By |2017-02-02T17:06:23+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצנועה והצדקנית רודפת צדקה וחסד אשת חיל עטרת בעלה ומשפחתה מרת עטיא - עטל רוב ע"ה בהר"ר אשר אנשל פישמן ז"ל נפטרה בשם-טוב ביום שבת-קודש פר' ויחי ט"ז בטבת תשמ"ו תנצב"ה

פעסיל פנינה סגל

By |2018-02-09T05:01:39+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אמנו האהובה והיקרה מרת פעסיל פנינה ע"ה סגל בת ר' מרדכי מאטיל גולדמן זצ"ל דור ט"ו לבעל השל"ה הקדוש ומצאצאי העל "מעשה רוקח" ועוד נלב"ע ביום שב"ק פ' ויחי ט"ז טבת תש"ס תנצב"ה

מרים ג’וגח לא ידוע

By |2018-02-08T16:35:48+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה מ' ק' אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה אמנו היקרה והצדקת החסידת והזקנה מ' מרים (ג'וגח) הנקראת מרובת חוסנה אשת המ' הזקן הצדיק והחסיד משכים ומעריב יעקב ב [...]

יוחנן דוד סאלאמאן

By |2018-05-01T15:24:34+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ רבי יוחנן דוד ז"ל בהרב יואל משה סאלאמאן ז"ל דור רביעי למיסד הישוב האשכנזי בירושלים הרב שלמה זלמן צורף ז"ל ויהיה דוד בכל דרכיו משכיל אהוב למקום ורצוי לבריות בשארית כחו עסק גם הוא לטובת הישוב בכל לו"נ נלב"ע בש"ט ט"ז טבת תרע"ג ת'נ'צ'ב'ה'

דוד צבי שכטין

By |2018-02-05T11:06:17+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הר"ר דוד צבי ב"ר אהרן זליג שכטין מלמד תשב"ר מריגא נפ' ט"ז טבת תרע"ד תנצב"ה לז'נ' בנו יוסף ה' באב נכדו יהודא כלתו חי' גולדה ב"ר אברהם נכדתו חסיה כ"ח באב תש"א שנספו בשואה ע"י הנאצים הי"ד ולז'נ ניניו זאב בן משה נפל י"ט אד"ב תשי"ז מיכאל בן משה נקטף ג' באב תשכ"ד

אהרן בק

By |2017-01-05T14:57:08+02:00יום חמישי,5 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ ר' אהרן בהרה"ח ומו'כ ר' לוי בק ז'ל א.. יצק מים על ידי דרב הגאון האמתי המפורסם כקש"תמוהר'ר מאיר ליבוש מלבים זצ'ל נלב'ע ט'ז טבת תרפ'ה לפ"ק ת'נ'צ'ב'ה'

יעקב ברויאר

By |2017-01-04T13:12:25+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

'כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט'' פ''נ ר' יעקב ז''ל בן מוה''ר רפאל ז''ל ברויאר נולד באשפנבורג- גרמניה ז' בטבת ה' תרע''ו עבד את בוראו בשמחה בכל לבבו ובכל נפשו שמר באמונה נחלת אבותיו מורה דרכם של אלפים לתורה ול

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט