נקברו ב טז לחודש אלול

מסננים

זאב וואלף לא ידוע

By |2018-02-05T13:25:30+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

טוב שם טוב משמן טוב ויום המו'ה מ.ים העלדי פ"נ הרבני הוותיק הנעלה אשר נשא ונתן באמונה כל ימיו וע.ב באהלה של תורה ולסוף ימיו ערה לאהק נטר בשם טוב מן העולם ר זאב וואלף ב'ר צבי חיים טדאלף משיקאגא נלבע טז אלול תרסג תנצבה

פרידא תמר לוין

By |2018-02-09T08:25:59+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

אשה יראת ה' היא תתהלל פ"נ האשה הצנועה והתמימה עדינת הנפש ובעלת צדקה כפה פרשה לעני ידיה שלחה לאביון שנזדככה בסבל ויסורים שנים רבות מרת פרידא תמר ע"ה לוין בת ר' שבתי ז"ל נפטרה ט"ז באלול תשנ"ז תנצב"ה

אלי’ יאדלער

By |2018-02-05T23:08:32+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

איש קדוש ומדוכא ביסורים חסיד ועניו רודף צדקה וחסד לחם על קדושת השבת הגה"צ המקובל רבי אלי' יאדלער זצ"ל בהגה"צ רבי אברהם יוחנן זצ"ל נלב"ע בש"ק ט"ז אלול תשל"ט תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט